Даниела Димитрова Русо

Начало > Даниела Димитрова Русо

Даниела Димитрова Русо
главен изпълнителен директор на Think Beyond Plastic


Даниела Димитрова Русо е основател на фирма Think Beyond Plastic ™, която е ускорител на иновациите с фокус върху замърсяването с пластмасови отпадъци. Тя смята, че трудно разрешими социални и екологични предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез овладяване на силата на иновациите и предприемачеството.

От 2009 г. тя е начело на развитието на иновативна еко-система за намаляване въздействието на пластмасовите отпадъци на петролна основа върху околната среда и общественото здраве, със специален фокус върху пластмасовите отпадъци в океана. Даниела Русо е сериен предприемач. Нейният опит включва административно управление на фирми от възникването им, през излизането им на фондовата борса и превръщането им в публични компании, както и компании от групата Fortune-500 на най-големите американски корпорации като Frame Technology, Infoseek, Sun Microsystems, и Xerox PARC.

Тя също така е член на Борда на съвета на StartX Stanford Student Startup Accelerator. Съосновател е на Plastic Pollution Coalition и ръководи нейното израстване до превъръщането й в най-голямата неправителствена организация в света, посветила изцяло дейността си на прекратяване на  замърсяването с пластмаса. Тя е член на Борда на множество неправителствени организации и фирми, доцент е по международна политика и управление в Института Мидълбъри.
 


 

В последните 20 години, светът е употребил повече пластмаса отколкото за целия 20-ти век. В световен мащаб е увеличено драстично производството й, в резултат на което е акумулирано голямо количество пластмасови отпадъци. Именно това количество  постоянно напомня за пазарните неуспехи в областта на рециклирането, производството и дизайна. Замърсяването с пластмаса е криза на глобалното управление, неефективност на пазара, технологично предизвикателство, а и социален въпрос.  Също така представлява неизползвана инвестиционна и иновационна възможност на пазар, оценен на 500 млр. долара.


Think Beyond Plastic се занимава със социални и екологични предизвикателства, които разрешава посредством иновациите и предприемачеството, както и със силата на пазара за добро функциониране. За да постигне това,  Think Beyond Plastic разработва цялостна иновационна еко-система, която ускорява бизнес процесите и насърчава инвестициите, които именно спомагат за въвеждането на тези иновации. Проекти на Think Beyond Plastic, в които се използва този подход са въведени в САЩ, Северна Европа,  Карибите , а  скоро и в Африка. Южна Европа е следващата възможност.
 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo