Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Начало > Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” (АДО) обединява 34 общини по поречието на река Дунав в България. Тя e създадена на 16-ти юни 1992 година от кметовете на десет общини в централната част на Дунавски район и е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 16 май 1993 година. Офисът на АДО се намира в Белене – град, разположен в центъра на Дунавската равнина.

Днес АДО „Дунав” е най-голямото регионално сдружение на общини в Република България. След близо двадесет години работа, ние сме важен фактор в българското местно самоуправление, уважавана институция със свои собствени проекти, програми за развитие и квалифициран персонал Ние продължаваме да насочваме усилията си към дейности, отговарящи на нуждите на нашите членове, споделяне на опит и добри практики, предоставяне на експертна и техническа помощ за общинските администрации в региона.

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo