E2B

Покажи Страниците

 

Изменението на климата е вече реалност навсякъде по света и затова е необходимо да се предприемат спешни действия.

Строителната индустрия генерира 1/3 от въглеродните емисии – сградите са отговорни за 40% от общото европейско потребление на енергия. За да се справи с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, Европейската комисия е поставила конкретни цели до 2020 г. и 2030 г.

С цел да се помогне постигането на тези цели от строителния бранш, както и да реализира въглеродно неутрални сгради и райони до 2050 г., Европейската платформа за строителни технологии създаде Европейската инициатива за енергийно ефективни сгради (Е2В EI), управлявана от Асоциацията за енергийно ефективно строителство (E2BA), основана през ноември 2008 г.

Това е една мащабна програма за изследвания и демонстрация на енергийно ефективни сгради и райони. Целта е да се представи една визия на всички европейски сгради, които да се проектират, построят и реновират според високи енергийни стандарти до 2050 г.

E2BA участва в публично-частно партньорство с ЕК за Енергийно ефективни сгради (PPP EeB) в рамките на програмата „Хоризонт 2020”.
 

Уебсайт: http://www.e2b-ei.eu

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo