EcoSeed

Покажи Страниците

 
EcoSeed  e един от водещите източници на новини в областта на зелената енергия, енергийната ефективност, финансите, интелигентните решения за градските пространства, намаляването на въглеродните емисии и др.
 
На сайта можете да намерите актуални данни, анализи и коментари за актуалните политики, добри практики и технологии.


За контакти:

Уеб сайт: www.ecoseed.org

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo