Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето

Покажи Страниците

Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето

 

Започна своята работа Международният форум и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ); Интелигентни сгради (Smart Buildings), Управление на отпадъци и рециклиране (Save the Planet) и Асансьорни уредби (LiftBalkans)
 

29-31 май, ИЕЦ, София
 

София, 30 май. Президентът на Република България Росен Плевнелиев изпрати приветствие на делегатите, в което се подчертава ключовата роля на енергийната ефективност за по-висока конкурентност, намаляване на въглеродните емисии и насърчаване на иновации. Г-н Клеменс Хоори, Директорат “Енергетика” на ЕК, прочете приветственото слово на г-н Филип Лоу, генерален директор на Генерална дирекция „Енергетика” на ЕК,  в което оценява София като  „ключов европейски енергиен център”, заради важните събития, организирани от Виа Експо. Според г-н Лоу тази изложба дава възможност на много хора да научат повече за енергийната ефективност, да видят последните технологични новости, представени от водещи производители.
 


 

„45% от целокупната енергия да се добива от възобновяеми източници най-късно до 2030 г.” Това предложение даде Райнер Хинрихс-Ралвес, президент на Европейския съвет за възобновяема енергия и на Европейската федерация за възобновяема енергия. Според г-н Хинрихс-Ралвес всяка държава трябва да има ясна, предвидима стратегия по отношение на добива на енергия, а спекулациите, че зелената енергия е твърде скъпа за българския пазар, трябва да бъдат отхвърлени. „Конвенционалните енергоизточници са 6 пъти по-субсидирани в световен мащаб от възобновяемите”, коментира експертът. „Истината е, че цените за производство на конвенционална енергия в целия свят се увеличават, а тези на ВЕИ спадат”, каза още той.
 

Като други ползи от употребата на ВЕИ, г-н Хинрихс-Ралвес изтъкна разкриването на нови работни места и по-голямата независимост на една държава, която сама произвежда енергията си. „Слънцето грее във вашата държава, вятърът духа във вашата държава, вместо да купувате горива от други страни, инвестирайте в бъдещето на децата си”, каза белгиецът пред журналисти и гости на форума. Той посъветва хората да използват възобновяема енергия дори когато не са финансово подкрепени от правителството, какъвто е случаят в България.
 

Идеята му беше защитена и от г-н Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация. Според него спорният проект за АЕЦ Белене би произвеждал ток на по-висока цена от един вятърен парк. „В България има едни окопани енергийни лобита, държавата работи усърдно срещу навлизането на по-евтината зелена енергия, но аз мисля, че числата говорят по-добре от митовете и легендите, които се разпространяват”, коментира още г-н Газдов.
 

По данни на експерти Европа внася 6 пъти повече ресурси, отколкото изнася. Този тревожен факт алармира за спешна необходимост от внедряването на нови подходи по отношение на отпадъците.
 

„Ако всички хора консумират така, както го правят американците, след време ще имаме нужда от четири планети Земя. Нещо трябва да се промени”, заяви на пресконференцията г-н Пол Конет, почетен президент на Европейска мрежа за нулеви отпадъци. Той обосновава 10 стъпки, които водят към „по-добрите” селища за живеене. Изминавайки десетте стъпки, се стига до резултати, които включват устойчиво земеделие и архитектура, нови източници на енергия, нови „зелени” работни места. „Най-важното, за да осигурим надежда на децата си, е политическото водачество, което не присъства нито на местно, нито на национално ниво”, коментира г-н Конет.
 


 

Същата теза защити и г-н Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия, според когото НЕК и монополите неслучайно манипулират общественото мнение със слуховете, че ВЕИ са скъпи. Той изрази очакванията на бизнеса към новото правителство за нова енергийна стратегия.
 

„ВЕИ се балансират сами, това е пътят към задвижване на българската икономика, а не източването на парите на гражданите за внос на конвенционални горива от чужбина”, добави към темата акад. инж. Пламен Дилков от сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия-ЮГ”. „Хората трябва да се замислят колко струва сигурността на една АЕЦ, извозването на урана, например, и не е ли по-удачно тези пари да остават в България и да осигуряват работни места за идните поколения”, коментира още той.
 

През първия ден на форума лекторите представиха иновациите в областта на интелигентните сгради, икономическите и екологическите ползи от тяхното прилагане и нови подходи за намаляване и упавление на отпадъците.
 

В интересна дискусия “Как да прилагаме успешно мерки за енергийна ефективност в строителството” представители на Камарата на архитектите в България, Сдружение “Български врати и прозорци”, Български съвет за устойчиво развитие, EnEffect, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, EuroAce и други апелираха за промени в мисленето,  строителните норми, в Закона за обществените поръчки и строителния наздор като основни пречки за развитие на устойчивото зелено строителство. 
 

Днес във фокуса на изявата ще бъдат сградноинтегрираните фотоволтаици, ресурсната ефективност и рециклирането.
 

Ще се проведат многобройни паралелни инициативи със свободен достъп на посетителите: Делови срещи: “Go Green to Environment 2013” - G2E 2013, семинар “Към мащабно интегриране на фотоволтаиката в България”, организатор Българската фотоволтаична асоциация в рамките на международния проект PV GRID и презентации на изложителите.
 

През първия ден един от най-посещаваните щандове на изложението беше на БалБок Инженеринг. Дейността на фирмата е свързана с управление на опасни отпадъци. Според Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор, неточно се поставя основният акцент върху екологичното производство. Не по-малко важно е третирането на отпадъците. България е сред изоставащите европейски страни по този важен показател. Ние основно събираме, а не рециклираме отпадъците. БалБок е изградила край площадката си в Стара Загора автономна фотоволтаична централа, която е показателен пример за съчетаване на енергийната ефективност и управлението на отпадъците. Централата не е свързана с преносната мрежа и няма за цел печалба. Тя е създадена за нуждите на БалБок Инженеринг. Следващата стъпка на фирмата е създаване на център за обучение на работещи специалисти в областта на опазване на природната среда. Наскоро откритият център за развитие на екологичната инфраструктура е единственото място в България за научноизследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура.
 

Съвместно със Столична община БалБок Инженеринг започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. След обаждане на телефон 0700 11 750 мобилна група идва специално за вашите отпадъци.
 

  Соларен подарък - соларно дистационно
 

Само от 29-ти до 31-ви май посетителите имат шанс да спечелят соларни подаръци. Вече първите щастливци се сдобиха с дистанционни, челници и зарядни устройства, захранвани от слънчева енергия.
 

На експозиционната площ са представени многообразни решения в областта на сградната автоматизация, хидро-, био- и соларна енергия, както и с нови технологии за рециклиране и събиране на отпадъци.
 

Изложбата - факти:
 

 • Обхваща темите: Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигентни сгради, асансьори и ескалатори.
 • 148 директни изложители от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Китай, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Румъния, Русия, Словения, Испания, Швейцария и Турция.
  • За първи път се представят фирми от Литва и Люксембург.
  • 47% от изложителите са компании от други държави.
  • Австрийски и Италиански павилиони, Унгарско национално участие.
 • В рамките на Save the Planet посетителите ще могат да се запознаят с: машини и съоръжения за рециклиране на метали, твърди битови и индустриални отпадъци, хартия, PVC материали; оборудване за производство на биогорива (пелети) от растителна биомаса и от други горими отпадъчни материали; системи за производство на биогаз от сметищни отпадъци; богата гама контейнери за отпадъци; балиращи преси, сортировъчни инсталации и др.
 • Интерес ще предизвика технологиите за домашна и сградна автоматизация; PV системи за покривни инсталации; фотоволтаични модули; инвертори и инверторни станции; хибридни вятърно-соларни системи.
 • Разнообразни решения в областта на асансьорната индустрия ще видим от водещи български компании – асансьорни уредби, повдигателни устройства и компоненти.
 • Списък с изложителите - http://viaexpo.com/en/exhibition
   


 

Зад кулисите на форума
 

 • За девети път Виа Експо организира международен конгрес за възобновяема енергия & енергийна ефективност, който се наложи като много авторитетен форум за региона на Югоизточна Европа.
 • Девета е и изложбата, на която фирми от 10 държави ще представят иновативни технологии и продукти в секторите енергийна ефективност и възобновяема енергия.
 • За четвърти път се провежда международна конференция и изложба за управление на отпадъци & рециклиране “Save the Planet”.
 • За първи път се организират изложбите  „Интелигентни сгради”, „Асансьори и ескалатори”.
   

Конгресът е под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 

“Save the Planet” се провежда с подкрепата на Министерство на околната среда и водите.
 

Организаторите са се стремили да потърсят последните отговори на някои от най-важните въпроси пред бъдещето ни:
 

 • Как ще осигурим достатъчно предлагане на енергия през следващите десетилетия? Без съмнения енергийната ефективност и възобновяемата енергия са съществена част от отговора на този въпрос.
 • Големият дял на възобновяема енергия в енергийната ни система поражда дискусии относно баланса. Какво може да бъде решението?
 • Как да се справим с нашите отпадъци и да ги превърнем в ресурс?
   

Да чуем експертите.
 

Допълнителна информация:  Програма Save the Planet (Управление на отпадъци, рециклиране) Програма ВЕИ, Интелигентни сгради
 

За конкретни отговори на журналистически въпроси: Анелия Каранова от Виа Експо, 0888 279 796 и Пламен Старев от агенция WeekPRess, 0898 661 292

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo