HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet

Покажи Страниците

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet" 2015. Интервю с Димитрис Граматас, ръководител на отдел „Строителство“.Вашият девиз е "Разработване на решения за едно по-зелено бъдеще". Бихте ли ни разказали накратко за дейностите Ви, свързани с управлението на отпадъците?

HELECTOR е поделението за управление на отпадъци на ELLACTOR Group, напълно интегрирана компания, способна да осигури вертикални решения в целия сектор. Основните услуги са насочени към строителство, осигуряване на необходимите технологии (know–how) и инвестиции. Приложенията им са тясно свързани с рециклиране, третиране на отпадъци и производство на енергия от отпадъци. HELECTOR предлага решения за едно по-зелено бъдеще в съответствие с европейската йерархия за управление на отпадъците.

Компанията разработва екологично чисти технологии и патенти чрез своите германски дъщерни фирми, насочени към превенция и намаляване количеството отпадъци, повторно използване, рециклиране, оползотворяване на енергията и депониране на отпадъците. Чрез третирането на биологични отпадъци с модерни технологии като тази на HERHOF GmbH и LOOCK BIOGAS се произвеждат горива, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Досега сме изградили 9 инсталации за механично третиране на биологични отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет 1.3 милиона тона, 15 инсталации за анаеробно разграждане с общ капацитет от почти 213 хил. тона и още 7 инсталации за третиране на биологични отпадъци са в процес на изграждане.

Резултатите от реализираните проекти към 2012 г. на HELECTOR, свързани с депониране, енергия от отпадъци, компостиране, сортиране и рециклиране, са:

- над 220 000 MWh годишно производство на енергия
- възстановяване на 45 000 тона материал за рециклиране годишно
- годишно производство на 200 хиляди тона от SRF (твърди възстановени горива) и RDF (модифицирано твърдо гориво).

По какви проекти работите в Югоизточна Европа в момента?

HELECTOR развива активна дейност в Германия (пазар с най-стриктните изисквания за опазване на околната среда), и е безспорен лидер в Гърция и Кипър. Корпоративната ни стратегия включва по-нататъшно разширяване на чуждите пазари. В момента HELECTOR изгражда две инсталации за механично-биологично третиране в Хърватия с общ капацитет от 190 000 тона годишно, има подписани договори в Русия (Санкт Петербург – първата инсталация за управление на отпадъци по проект за ПЧП), Йордания (проект за рехабилитация на депа и използването на биогаз) и Турция, като в същото време има присъствие и оферти за проекти в Словения, България и Литва.Чрез своята дейност HELECTOR третира над 600 хиляди тона твърди битови отпадъци (ТБО) годишно, като междувременно управлява съоръжения за отпадъци с годишен входящ капацитет от 2 милиона тона ТБО годишно, което спомага за обслужване нуждите за управление на отпадъците на повече от 5,5 милиона души.

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet" 2015. Какви цели си поставяте?

По време на изложението бихме искали да представим и да поставим акцент върху:
- огромния опит на HELECTOR в областта на управлението на отпадъци, придобит чрез осъществяването на голям брой проекти в Германия, Хърватия, Русия, България, Словения, Гърция, Турция, Кипър, Йордания и др.
- нашето кnow-how и индивидуалните решения, които предлагаме според изискванията на клиента, потребностите на региона, както и според състава на отпадъците.
- корпоративната ни етика, основана върху защита на околната среда и човешкото здраве.

Наша цел е и да изградим дълготрайни партньорства с местните власти и организации за управление на твърдите отпадъци.

 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo