Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • ЕЕ и ВЕИ новини > Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността

Покажи Страниците

Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността


Страните от ЕС ще трябва да приложат изцяло европейските енергийни правила, за да може целият потенциал на пазара да се използва в полза на потребителите.

Страните от ЕС договориха общи правила En за по-конкурентоспособен енергиен пазар, който предлага на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на добри цени.

Тези правила са от ключово значение за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени днес, като например изменението на климата, прекалената зависимост от внос на енергийни ресурси и осигуряването на всеобщ достъп до енергия на приемливи цени.

Вече е постигнат напредък. Днес потребителите имат по-голям избор, цените на пазарите за търговия на едро с енергия са под наблюдение, а енергийните запаси са съобразени с нашите нужди.

В други области обаче някои страни изостават. За да се ускори процесът, Комисията ще предприеме повече действия, за да помогне на потребителите да се възползват от преимуществата на един конкурентен енергиен пазар. Мерките за задействане на вътрешния пазар на енергия De En Fr   включват:
 

 • гарантиране на правилното прилагане на всички правила от всички страни – някои страни все още не прилагат всички правила, особено що се отнася до правилата за свързване на пазарите на газ и електроенергия De En Fr ;
   
 • гарантиране на осведомеността на потребителите за всички техни права, включително правото да преминат от един доставчик към друг с предизвестие от 3 седмици и безплатно. Потребителите биха спестявали 13 млрд. евро годишно, ако всеки от тях плащаше най-ниската достъпна цена на пазара;
   
 • насърчаване на въвеждането на интелигентни уреди за отчитане на потреблението – това ще даде възможност на потребителите да наблюдават своето потребление на енергия в реално време;
   
 • ясно представяне на цените, тарифите и офертите – защита за уязвимите потребители;
   
 • премахване на регулираните цени – това кара потребителите погрешно да си мислят, че плащат най-изгодна цена и представлява пречка пред конкуренцията и инвестициите (в момента само 9 страни от ЕС нямат регулирани цени на дребно на енергията).


Следващи стъпки

Някои държави планират подкрепа за традиционните енергопроизводители, които да държат на разположение енергиен капацитет за случаите, в които произведената от променливи източници - като вятър и слънчево греене - електроенергия не е достатъчна да покрие нуждите.

Преди въвеждането на механизми за помощ обаче е необходимо да се анализират по-задълбочено причините, поради които държавите не инвестират в повишаване на производствения си капацитет. Националните правителства трябва да разгледат и възможностите за доставки на енергия от производители в други страни от ЕС, което би могло да бъде по-изгодно.

Комисията ще публикува и насоки за подобряване на пазара на възобновяеми енергийни източници.

Повече за енергийния пазар на ЕС De  En  Fr


Връзки по темата
 


http://ec.europa.eu/

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Енергийната борса затвори при 76.17 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена 76.17 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 30 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
29/09/16|03:13 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 56,87 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена 56,87 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 29 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
28/09/16|03:36 -- publics.bg

Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo