ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринг

Начало > Събития > Интелигентни градове > Медийни партньори > ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринг

Покажи Страниците

 

ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринг

е специализирано периодично издание. В него се публикуват технически новости и информация за енергетика, енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация.

ЕНЕРГИЯ – Списание за оборудване, технологии и инженеринг

·се издава 7 пъти в годината в 4000 тираж. Изданието се разпространява чрез безплатен специализиран абонамент до инженери и специалисти в енергийния сектор, взимащи решения и активно участващи в инвестиционния процес и експлоатационна поддръжка.

ЕНЕРГИЯ – Списание за оборудване, технологии и инженеринг

·е свободно достъпно във вид близък до печатното издание на адрес: http://energia.elmedia.net

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo