Eвропейска асоциация за компоненти в асансьорната индустрия – ELCA

Начало > Eвропейска асоциация за компоненти в асансьорната индустрия – ELCAТя е основана през 1998 г. в Брюксел и е създадена по силата на белгийското законодателство. ELCA си сътрудничи с всички производители на компоненти в Европа. Нейната роля е да представлява, разработи и защититава интереса на своите членове.

Фокусира се върху защитата на микро-, малки и средни предприятия (МСП) в областта на производството, монтажа и услугите в сектора.

http://www.elca-eu.org/

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел:

ViaExpo