Exeron - българско постижение в енергетиката

Начало > Събития > Интелигентни градове > Новини > • Пресинформация > Exeron - българско постижение в енергетиката

Покажи Страниците

Интервю с Александър Рангелов,
управител на Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)Моля представете накратко Вашите продукти и в кои области те намират приложение?

Към момента Ай Пи Ес произвежда 33 различни продукта. Нашите токозахранващи системи намират приложение в секторите ВЕИ, Телекомуникации, Енергетика, Отбрана, Селско стопанство, както и всяка друга област, където се цели постигането на сигурно и надеждно електрозахранване, съчетано с максимална ефективност.
 
Разкажете ни повече Exeron - хибридна модулна система за автономно захранване.

Разработихме Exeron преди около 2 години. Това бе нашата топ иновация. Системата получи признание в Мюнхен за първата и единствена модулна хибридна система в света. Сама по себе си идеята за използване, черпене и съхраняване на енергия от различни източници не е нова. Специалното в случая при Exeron е, че една платформа може едновременно да комбинира и управлява енергията от слънце, вятър, дизел генератор, акумулаторна батерия и мрежа, ако е налична такава. Тя се отличава със своята модулност, скалируемост, отказоустойчива структура, пълна интеграция на зарядни контролери, инверторни, управляващи и комуникационни модули.
 
Exeron позволява да се изгради автономна и интегрирана токозахранваща система с мощност до 65 MW на стъпки от 2 kW. Паралелно с това системата може да осигури съхранение на енергия в батерии – до 315 MWh. Exeron намира различни приложения – от захранване на помпи за вадене на вода, през захранване на единични къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, до захранване на цели жилищни квартали.
 
Къде виждате потенциала на нашия пазар в областта на интелигентните енергийни решения?
На практика интелигентните енергийни решения могат да бъдат приложени навсякъде. Все повече такива решения се интегрират в бита, тъй като с тяхна помощ се постига енергийна ефективност и автономност, а това са първостепенни елементи, касаещи всеки един гражданин.
 
Кои ще бъдат водещите тенденции в глобален мащаб през следващите години?
На фона на поскъпващите цени на тока и нестабилното електроразпределение подобни системи ще стават все по-актуални. Енергийната независимост, ефективност и автономност ще заемат все по-водещи позиции в глобален мащаб.
 
IPS се представя на изложби по целия свят, като само през последната година взехте участие в ЕЕ и ВЕИ, Intersolar, GulfSol и PowerNigeria. Каква е тяхната роля за разрастването на Вашата дейност?
Ние поставяме акцент на пазарите в Африка и Близкия Изток, така че ролята на тези местни и международни изложения е ключова за нашата дейност. Това са развиващи се пазари и страни, където необходимостта от електроенергия е първостепенна.
 
Какво очаквате от представянето Ви на изложбата за ЕЕ и ВЕ и Smart Cities през 2014 г.?
От тазгодишното издание Ай Пи Ес очаква да срещне много нови приятели, клиенти и партньори в страната.

 


 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo