FEDRE

Начало > FEDRE

Как FEDRE е основана

Твърдо убедени, че не може да има трайна демокрация без икономически прогрес, на Камарата на регионите на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа организира първата "Икономически форум на регионите на Европа" през януари 1996 г., с подкрепата на на Кантон Женева и Helvetic конфедерация. На нея присъстваха представители на Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и представители на много организации и държави. Участниците приеха "Женевска декларация", с искане за създаването на постоянно действащ орган, който ще направи достъпни за регионалната мрежа на заинтересованите страни за насърчаване на обмена и икономически, екологични и социални партньорства. Това е, как FEDRE е роден.

На 25 април 1996 г., учредителният акт, беше подписан от г-н Клод Haegi, член на правителството на кантон Женева, бивш президент и бивш кмет на Женева, г-н Ив Berthelot, изпълнителен директор на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации нации, както и г-н Даниел Goeudevert, първи заместник-председател на Международния Зелен кръст и бивш председател на Борда на директорите на Volkswagen.

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo