Форфетирането на експортни акредитиви – услуга, подходяща за компании, стъпващи на нови пазари

Начало > • Пресинформация > Форфетирането на експортни акредитиви – услуга, подходяща за компании, стъпващи на нови пазари

Форфетирането на експортни акредитиви – услуга, подходяща за компании, стъпващи на нови пазари
Интервю с Владимир Момчилов, главен експерт „Търговско финансиране” в СИБАНК


Г-н Момчилов, активни ли са българските фирми в своята външнотърговска дейност?

В последните години се наблюдава тенденция все повече местни компании да търсят реализация на продукцията си и на външни пазари – основно в страни от ЕС, но също на пазари на трети страни, било по-близки или по-далечни.

В голямата си част това са динамични компании от сектора „Малки и средни предприятия“, който е в центъра на стратегията на СИБАНК.

Бихте ли представили накратко услугите и продуктите, които Банката предлага, за да улесни експортната дейност на българските производители.

В стремежа си да окаже пълно и качествено обслужване на външнотърговската дейност на своите клиенти, в СИБАНК бе обособено специализирано звено за търговско финансиране. Най-общо, услугите, които предоставяме по отношение на експорта са в три направления:

▪ Традиционно обслужване на документарни акредитиви и инкаса, както и издаване на свързаните с търговската сделка банкови гаранции;
▪ Услуги, свързани с предоставяне на експортно финансиране (преди и след експедиция на стоката);
▪ Предоставяне на консултации по външнотърговски сделки.

По отношение на експортното финансиране специално внимание бих обърнал на услугата ни „Форфетиране на експортни акредитиви“. Чрез нея износителят може да договори продажба на отложено плащане, а в същото време да получи незабавно плащане на база откупуване на цялото вземане по акредитива при изключително изгодна цена и без право на регрес. Услугата е особено подходяща за компании стъпващи на нови пазари, основно развиващи се, в т.ч. в случаите, когато се ползва експортно застраховане, но по някаква причина съответния кредитен лимит не е достатъчен.

С какво се отличават услугите на СИБАНК ?

Политика на СИБАНК е да подкрепя растежа на своите клиенти и излизането им на нови пазари. На клиентите си с експортна дейност предлагаме богата гама от продукти и услуги, максимално съобразени с техните специфични нужди, на максимално атрактивни цени.

Нашето предимство е, че при предоставяне на услуги в областта на търговското финансиране имаме възможност ефективно да се възползваме от опита и подкрепата на KBC, Белгия, както и на други банки от KBC групата. Подобно сътрудничество неимоверно  увеличава възможностите на СИБАНК и допринася за по-доброто и цялостно обслужване на експортната дейност на нашите клиенти.

 

 
 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Енергийната борса затвори при 76.17 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена 76.17 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 30 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
03:13 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 56,87 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена 56,87 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 29 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
28/09/16|03:36 -- publics.bg

Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg
ViaExpo