Грация Барчи

Начало > Грация Барчи

Грация Барчи, старши изследовател, Институт за възобновяема енергия на Европейската научноизследователска академия в Болцано, Италия. 


Грация Барчи получава магистърска степен в областта на електронното инженерство от Университета в Перуджа, Перуджа, Италия, през 2011г. През 2015г. тя поучава докторска степен в областта на Информационните и комуникационни технологии от Университета в Тренто, Тренто, Италия. Между 2010г. и 2011г. тя е в Университета за приложни науки на западна Швейцария във Фрибур, Швейцария в рамките на програма Сократ от проекта Еразъм.

През 2014г. тя получава стипендия към GMEE за млади изследователи, които учат в чужбина, за да бъдат гостуващи изследователи във Факултета по машиностроене към Калифорнийския университет в Бъркли, Бъркли, Калифорния, САЩ. От 2015г. тя е старши изследовател към групата за фотоволтаични системи към Института за възобновяема енергия на Европейската научноизследователска академия в Бозен, Италия.  


Неговите научноизследователски интереси включват проблеми с измерването на интелигентни електроенергийни мрежи, алгоритми за обработка на сигналите за приложения свързани с енергията, техники за разпределено измерване на електроенергийните мрежи и интегриране на възобновяемата енергия. Тя е съавтор на около двадесет научни разработки участвали в международни конференции и журнали.

 


 

Проекта CommONEnergy: модернизирането на търговски центрове с цел намаляване на тяхната консумация на енергия и подобряване на работата с клиентите

Възможности за инсталиране на фотоволтаични системи и системи за съхранение на енергията в търговските центрове в рамките на проекта по седмата рамкова програма на ЕС 'CommONEnergy".
Презентацията ще представи общ преглед на проекта по седмата рамкова програма на ЕС "CommONEnergy", чиято основна цел е да се промени цялостната концепция на търговските центрове чрез пълно преоборудване използвайки един всеобхватен систематичен подход. Това включва иновативни технологии и решения, както и методи и инструменти подпомагащи тяхното въвеждане и осъществяване. Фокусът на презентацията ще бъде върху интегрирано моделиране на околната среда и ще даде оценка на динамичните решения за повишаването на производството на "зелена енергия"  като се анализира комбинирането на фотоволтаични системи и системи за съхранение на енергия в търговските центрове.

 

 

 

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo