IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии

Начало > IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии
Международният алианс за съхранение на енергия и батерии е първата международна мрежа за върховите постижения в областта на технологиите за съхранение на енергия, която съдейства за международния трансфер на знания. Основана през 2013 г., IBESA насърчава прилагането на нови решения на развиващите се пазари по света.


http://www.ibesalliance.org/index.php?id=2

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo