Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни

Начало > Събития > Интелигентни градове > Новини > • Пресинформация > Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни

Покажи Страниците

Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
Интервю с Габор Хевес, изложител на Smart Cities


Г-н Хевес, моля да представите информационната система за интелигентни градове?

Информационната система за интелигентни градове  SCIS има за цел да събере на едно място проекти, разработчици, институции, индустрията и експерти от цяла Европа да обменят данни, опит и ноу-хау и да си сътрудничат за създаването на интелигентни градове и на енергийноефективна градска среда. SCIS представя резултати и добри практики от проекти по инициативата CONCERTO и покани за предложения по Рамковата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020“ за насърчаване на внедряването им. С акцент върху интелигентните градове, енергийната ефективност, транспорта и мобилността, както и върху ИКТ, SCIS популяризира решения в областта на устойчивото строителство, възобновяеми енергийни източници за градове, енергийна ефективност и приложения на нисковъглеродни технологии.

Как системата ще допринесе за положителното развитие на интелигентните градове?

SCIS възнамерява да ускори усвояването на иновации и скоростта на обновяване на градовете в областта на енергийната ефективност. Европейската комисия вече е вложила значителни средства за демонстрационни проекти за модернизиране на градския транспорт и  енергийна ефективност в рамките на CONCERTO. Въпреки това тези проекти имат влияние в повечето случаи само на местно ниво, а взаимстването на добрите практики от други градове е все още крайно недостатъчно.  Ето защо Европейската комисия подкрепи стартирането на тази инициатива, за да се улесни разпространението на знания и опит. Чрез създаване на онлайн експертна общност и чрез представяне на данни по удобен за потребителите начин, става лесно за всеки да се информира за текущите инициативи. Разпространяването на резултатите се очаква да допринесе значително за крайната цел - повишаването на енергийната ефективност.

Разкажете ни повече за тенденциите и подкрепящи механизми, които могат да се прилагат в региона на Югоизточна Европа.

Енергийната сигурност и разходите на енергия са ключовите думи с нарастващо значение и в страните от Югоизточна Европа. На национално ниво , особено в Румъния и България, които вече са част от Европейския съюз, има правни задължения за повишаване на енергийната ефективност и на дела на възобновяемите енергийни източници. Необходимо е мерките да бъдат приложени и в градовете, където се провеждат по-голямата част от икономическите дейности. В Югоизточна Европа  ЕЕ е все още под средното равнище за Европа  - регионът трябва да инвестира  приоритетно в жилищното строителство. Именно затова инициативите за интелигентните градове са насочени към качественото на обновяване на сградния фонд.

Като се има предвид днешните цени на енергията и очакваното увеличение в бъдеще, има редица от мерки за енергийна ефективност, които вече са икономически приложими в днешно време. Въпреки това, тъй като те зависят до голяма степен от местните условия и трябва да бъдат тествани в практическа среда, наблюдава се необходимостта от споделяне на ноу-хау в експертната общност. Мисля, че Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за страните от Балканите. Каним всички общински представители, урбанисти, енергийни компании и други заинтересовани страни да се присъединят към онлайн общността.

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo