Интелигентни транспортни системи се внедряват в България

Начало > Събития > Интелигентни градове > Новини > • Пресинформация > Интелигентни транспортни системи се внедряват в България

Покажи Страниците

Интелигентни транспортни системи се внедряват в България


Реализирането на „Smart Cities“ 2014 е категоричен сигнал за навлизане на интелигентните технологии в Югоизточна Европа, които ще превърнат градовете в системи, спестяващи ресурси и щадящи околната среда.

В рамките на три дни на изложбената експозиция бяха представени разнообразни решения с приложение в транспорта, е-мобилност, управление и автоматизация на сгради, енергийноофективно осветление, телеметрия и телематика и др.

Лектори от престижни европейски институции и международни компании споделиха опита си и презентираха новите акценти в законодателството, перспективите за региона и технологичния напредък. По-пълна информация за събитието можете да получите от Общия преглед и статистиката.

Ще Ви запознаем отблизо с дейността на Сварко чрез интервю с Василис Мизарас,  изпълнителен директор на компанията, която беше спонсор на сесията „Интелигентна мобилност”. Следващото издание на „Smart Cities“ 2015 ще се проведе от 11-ти до 13-ти март.

 
Приятно четене от екипа на Виа Експо!

 

T  +359 32 512 900   Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com
 


 

Г-н Мизарас, в кои области работи Вашата компания?

Групата на Сварко се състои от 80 компании с над 2700 служители по света, посветени на успешната реализация и водеща роля в индустрията за контрол на трафика и пътна безопасност, предоставяща решения в областта на:

·         Управление на градския автомобилен трафик
·         Управление на извънградския автомобилен трафик
·         Управление на градския транспорт
·         Системи за достъп и контрол на паркирането
·         Улично осветление
·         Системи за санкциониране на нарушители на пътя
·         Пътна сигнализация
·         Материали за пътна маркировка

 

Все повече се говори за интелигентно улично осветление. Защо според Вас е важно то да бъде приложено и в България?

Във времена на глобално затопляне и нарастващ енергиен дефицит се увеличава нуждата от устойчиви и енергийно ефективни приложения, каквито представляват светодиодните тела за улично осветление и централизирания контрол на осветеността. Чрез прилагане на подобни технологии се постига редуциране на вредните емисии и икономическите разходи.

 Какви конкретни решения в областта на мобилността предлагате?

В съвременния свят необходимостта от  ефективно и екологично придвижване и информация за услугите определя търсенето и въвеждане в експлоатация на модерни системи, спомагащи за мобилността на пътника и участниците в движението. Като лидер в технологиите за транспорт и трафик, Сварко разполага в продуктовата си гама с решения за мобилност, които могат да бъдат интегрирани в единна платформа за ИТС приложения. Те осъществяват ефективен контрол и координация между отделните институции.

 

 

Какви икономии могат да се реализират чрез системите за управление и контрол на кръстовища?

Чрез централизираните адаптивни системи за контрол на трафика се оптимизира използването на пълния капацитет на транспортната инфраструктура в града. Чрез такава система се намалява времето на престой в транспортната мрежа на града по време на пътуване, имащо значителен положителен икономически и екологичен ефект. Нашите решения  включват възможност за даване на приоритет на градския транспорт над останалия трафик при преминаване през светофарно регулирани кръстовища, осигуряващо допълнително оптимизиране на градската мобилност.

 
Кои са проектите, които наскоро изпълнихте в България и чужбина?


Сварко има изключително богат опит в изпълнението на комплексни ИТС проекти в различни държави, включващи управление на градски/извънградски трафик, системи за градски транспорт и информация на пътниците, контрол на  паркиране и други. Повече информация относно релизирани проекти може да се намери на: http://www.swarco.com/en/References/Map-View

 
В България Сварко присъства на пазара от 2001 г. и предлага материали  за пътна маркировка, светофарни секции и контролери.

Светофарните секции над 300 кръстовища в град София са постепенно подменени през годините с енергоспестяващи светодиодни модули, произведени от Сварко Футурит. Чрез тяхното използване е  постигната икономия на електроенергия до 7 пъти по-ниска в сравнение със стандартните електрически крушки. Високата надеждност и оптично възприятие на светофарни секции “FUTURIT“ допринасят за подобряване безопасността на движението в град София. Светофарни секции и контролери са  инсталирани и в други големи градове като Пловдив, Бургас, Стара Загора.

 
Какви са Вашите прогнози за развитието на пазара на интелигентните решения в България и като цяло в глобален мащаб?

България следва световните тенденции за въвеждане на съвременни ИТС приложения. Чрез осъществяване на проекти за устойчив и интегриран градски транспорт в големите градове страната ще разполага с решения в тази област, което значително ще подобри качеството на услугите и трафика. Реализирането на първата серия ИТС проекти са конкретните стъпки, които ще дадат възможност за натрупване на локален експертен опит, както и модели за следване от останалите градове.

Фокусът на дейността на Сварко е да разработва продукти, отговарящи на нуждите от постоянно нарастваща мобилност и подобрена пътна безопасност. В резултат на 40-годишната история на компанията, тя се ангажира в кооперативни разработки и успешно въвеждане в експлоатация на иновативни системи, както и чрез участие в международни конференции и включване в асоциации.

Достъпността на днешните комуникационни технолигии осигурява интегрирането на ИТС решения като обмен на данни между превозни средства и прилежащата инфраструктура (V2V и V2I). Подобни проекти вече са на етап реализация в Европа (например HeEro e-call), a други пилотни проекти са в процес на изпитване (например комуникация между светофарна уредба и автомобил: http://www.swarco.com/en/News-Events/News/Archive/Talking-traffic-lights ).

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo