Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда

Покажи Страниците

Пазарът на Югоизточна Европа има значителен потенциал за екологичното управление на отпадъците

Интервю с  Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 
Г-жо Де Гриф, как оценявате напредъка на страните от Югоизточна Европа в областта на управлението на отпадъците?


FEAD е европейската асоциация, която представлява частния бизнес в областта на управлението на отпадъците и ресурсите като членството покрива 20 европейски страни. Наистина ситуацията с прилагането на закони, регулиращи отпадъците, е коренно различна в отделните европейски страни.

Тук в Югоизточна Европа ние виждаме, че все още е нужна много работа. Същевременно се крие огромен потенциал. България все още депонира по-голямата част от своите отпадъци. Въпреки това се полагат усилия за промотирането на рециклирането като например на отпадъците от опаковки, което доказва, че страната е на прав път. Тези усилия трябва да бъдат подкрепени като се разпределят съществуващи европейски фондове в съответствие с приоритизирането на отпадъците. Освен това се изискват усилия от всички участници по веригата, за да се осъществи преходът от линейна към кръгова икономика. За тази цел трябва да се прилагат правилата за лоялна конкуренция.

Какви са основните предпоставки за една по-голяма активност на бизнеса и общините в тази област?
Правна сигурност и закони за лоялна конкуренция са основните предпоставки, които гарантират, че частният сектор по управление на отпадъците прави необходимите инвестиции за изграждането на модерна инфраструктура. Какво означава това на практика?


Единият от начините да се постигне това е да се гарантира, че инвестициите в проекти за управление на отпадъците се извършват в съответствие с приоритизацията на отпадъците. По тази причина ние вярваме, че Европейската комисия трябва да предостави насоки за ефективното ползване на структурните фондове.  Друго действие, което трябва да се предприеме, е да се гарантира, че се разработват планове за управление на отпадъците, които съответстват на планираните цели: напр. въвеждане на системи за отделно събиране (на хартия, метали, пластмаси, стъкло и био отпадъци) и изграждането на сортиращи и рециклиращи заводи. Също така трябва да се положат повече усилия, с които да се гарантира, че отпадъците се пренасочват от депата за отпадъци, използвайки и икономически инструменти.

Какви са Вашите очаквания за новите пакетни мерки за кръгова икономика? Има ли промени в европейското законодателство?

Преходът от линейна към кръгова икономика е поетапен и дълъг процес. Новият пакет от мерки за кръгова икономика се състои от поредица от важни мерки, които са необходими, за да се осъществи тази промяна на парадигмата в Европейския съюз. Само при вземане на мерки по целия кръг ще може да се промени съществуващият икономически модел и да се създадат нови бизнес модели. Едностранните подходи и решения за крайните продукти сами по себе си няма да затворят кръга. Кръговратът започва с мерки по въвеждане на екологичен дизайн (от генерирането на идеи до изключването на опасни вещества) и рециклируемост на продуктите. Това е нещо, което диктуващите политиките трябва да обмислят сериозно, докато работят по предложенията за кръгова икономика.

Какви ще са най-важните акценти във вашата презентация?

Рециклирането играе ключова роля в превръщането на нашите икономики в по-кръгови и устойчиви такива, като се възстановяват ценни суровини, които се вкарват отново в цикъла на материалите. Въпреки това рециклирането може да бъде успешно само когато е жизнен бизнес модел. Затова е от изключителна важност да се осигурят и въведат правилните правни стимули, така че да се създадат устойчиви пазари и търсене на произведените вторични суровини. Настоящите пазарни условия не благоприятстват допълнителното развитие на рециклирането (спад на цените на петрола/рециклиране на пластмасата). Има силна нужда да се намали разликата в цените на новите и рецилираните вторични суровини. Ползите за околната среда и икономиката (например намаляване на CO2) от рециклирането са признати, но то не е стимулирано. Поради тази причина ние призоваваме европейските институции да включат няколко от така наречените '"привличащи мерки" в новите предложения на ЕК като например изисквания за минимално рециклирано съдържание за определени продукти, изисквания за минимални зелени обществени поръчки, еко етикетиране и по-ниски ставки на ДДС за продукти с рециклирано съдържание. Членовете на FEAD считат, че сами по себе си пазарните сили не могат да осъществят тази промяна.

Какви инициативи планира Федерацията през следващите няколко месеца?

През следващите няколко месеца FEAD ще е изключително ангажирана с програми по обмен в Европейския парламент във връзка с новите предложения публикувани от Европейската комисия. Нейните членове също така ще насочат усилията си към Съвета, който участва в обичайните правни процедури. Също така считаме за необходимо да продължим диалога с другите заинтересовани лице и там, където това е възможно, да заявим своите обединени позиции, FEAD също предвижда организирането на събитие в Европейския парламент.
 

 

 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo