Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия"

Начало > Събития > Интелигентни градове > Новини > • Пресинформация > Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия"

Покажи Страниците

Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия"

по повод панела “Зелени иновационни възможности” в рамките на Конференцията ‘Интелигентни градове’

1) Изключително сме щастливи че тази година в Програмата на Конференцията за интелигентни градове Innovation Norway присъства с двучасов панел. Моля представете основните акценти и важни моменти в съдържанието на панела?


Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията  е и програмен оператор по програма БГ-10 „Иновации в зелената индустрия“ в България, в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants).  Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството (www.norwaygrants-greeninnovation.no).

Панелът, който организираме е с фокус към клъстерите. Целта е да се споделят добри практики от Норвегия и България, както по отношение на политиките за подкрепа на клъстерите, така и по отношение на  изграждане и утвърждаване на  конкуретноспособни клъстери.  Важно е да се подчертае, че основните двигатели на всички конкурентоспособни клъстери са иновациите и предприемачеството и в тази връзка ще бъдат представени конкретни примери от практиката.

2) С какво ще бъдат полезни презентациите за българския бизнес?

Искрено се надявам, че резултатът от презентациите и  дискусиите ще е по-добро разбиране по отношение на целите и механизмите за създаване на клъстерите, тяхната динамика, връзки и изграждането на мрежи. Допълнително, участниците в панела ще могат да се запознаят с възможностите за подкрепа на МСП, в рамките на  програма „Хоризонт 2020“, както и да получат повече информация за постигнатите резултати по програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

3) А какви ще са участниците в панела?

Лекторите са основно от Иновация Норвегия, но ще има представители на норвежки и български клъстери, както и на Министерството на икономиката.

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo