Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще

Покажи Страниците

Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще


Това е един от изводите от завършилия b2b форум за Югоизточна Европа

София, 30 март. Днес завърши своята работа Осмия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Via Expo. Завършиха и паралелните събития SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология. Интересът към събитието бе много силен и едно от доказателствата за това бяха сериозните  и задълбочени дискусии, които се провеждаха буквално до последната работна минута на форума.

До края на деня имаше сериозен интерес и сред посетителите на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В 4 зали над 250 фирми от 31 държави представиха най-новите световни постижения в тези области.

В своето изказване Деница Пандева от Изпълнителната агенция по горите се спря на производството и използването на биомаса от горите. „Според Европейската директива, каза тя, от 2009 г. България до 2020 г. трябва да има минимум 16% дял в биогоривата в транспорта и поне 10% от общото потребление на  енергия. Това е свързано с две условия – въвеждане на втора генерация на биогорива и те да са на „разумни цени”. В изпълнение на тази задача е изготвен  национален план на действие. Предвижда се нов закон за водите, закон за ВЕИ и др.”

Сред изводите, които тя направи, са: 1. Дървесната биомаса, в това число дървата за огрев, дървесните отпадъци и техните производни имат голям енергиен потенциал, но са със слаба степен на количествена концентрация и често пъти този ресурс е отдалечен от населените места. 2. Недостатъчната количествена концентрация на дървесния ресурс, трудните теренни условия, липсата на достатъчно развита инфраструктура в горите, остарялата технология, традиции и подходящи технологии за оползотворяване на отпадъците от дърводобива предполагат изграждането на малки отоплителни инсталации за когенерация. Необходимо е оптимизиране и усъвършенстване на технологиите и техническото оборудване за дърводобива и употреба на дървесните отпадъци.

Това, което трябва да се направи, е комплекс от законодателни, административни, социални и данъчни стимули, които да дадат възможност за утвърждаването на биомасата като ВЕИ.САМО ФАКТИ

 

  • Общият запас на горите от горския фонд на страната към края на 2010 г. възлиза на 643 013 812 куб.м. стояща дървесна маса.
  • Средният годишен прираст на дървесина от горите на България възлиза на 14,4 млн. куб.м.
  • Осъщественото годишно ползване на всички горски територии през 2011 г. е в размер на 7 414 215 куб.м. стояща дървесна маса, което се равнява на 90,4 % от предвидените по горско-стопански план  8 203 119 куб.м. стояща маса.
  • Дървата за огрев са основната част от дървесината от категория дърва. Главният енергиен компонент на биомасата е от категориите „дърва” и „вършина”, и  възлиза средно годишно на около и над 3,2 млн. куб.м. лежаща дървесна маса.
  • Увеличената употреба на дървата за огрев у нас е около 3 пъти през последните 10 години по данни на НСИ.

 

Томас Зенг от Германския център за изследване на биомасата се спря на политиките на ЕС за използването на биомаса за отопление и охлаждане. От всички членки на ЕС Германия в най-висок процент използва биомасата като ресурс за отопление и охлаждане не само в промишления сектор, а в публичния сектор. Сред основните суровини, от които може да се добие биомаса, са слама, сено,  домакински отпадъци, слънчогледови култури, захарно цвекло, дървесина и т.н.  Всяка страна има различни ресурси, които могат да се използват. Например Германия, Австрия и Италия добиват биомаса от остатъците на лозарската промишленост. 90% от ВЕИ са от биомаса. В югоизточния регион на Европа преобладава дървото като средство за огрев. Политиката на ЕС е насочена към изграждане на стратегии за по-широко приложение на ВЕИ и особено на биомасата.

„Форумът даде възможност на представители на всички заинтересовани страни – бизнеса,  правителството и местните власти, и браншовите асоциации, да се срещнат и открито да дискутират ситуацията не само в България, а и в съседните страни. Това е практична възможност за разширяване на бизнеса и за обмяна на опит за осигуряване на нашето по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще. Форумът повиши нивото на компетентности и на информираност, както на специалистите, така и на по-широки аудитории. Новите енергийни източници не са заплаха. Грижата за околната среда съвсем не е сложна задача. Колкото повече сме информирани, толкова по-лесно ще се справим с нея.”, сподели Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо, организатор на събитието.

За допълнителна информация: Анелия Каранова, Виа Експо, тел. 0888 279 796, Пламен Старев, конгресен пресцентър, тел. 0898 661292.

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

Руският газ за Гърция няма да е по-евтин

Въпросът за отстъпка в цената на руския газ за Гърция не е засяган по време на гръцко-руските разговори в Солун, заяви в неделя пред ТАСС руският министър на енергетиката Александър Новак, цитиран от БТА...
11/09/16|02:00 -- mediapool.bg

14 млн. евро по-късно България поиска да види реакторите за АЕЦ "Белене"

България официално е поискала да види на място произведеното от "Атомстройекспорт" оборудване за АЕЦ "Белене", съобщи в петък енергийното министерство...
09/09/16|05:36 -- mediapool.bg

БНЕБ започна с регистрациите за Централизирания пазар за двустранни договори

Българска независима енергийна борса ЕАД съобщи, че е публикувала Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори...
09/09/16|12:21 -- publics.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo