Йорген Финк

Начало > Йорген Финк

Йорген Финк, регионален мениджър, Xergi A/S, Дания


Йорген Финк работи в енергийния сектор от началото на 80-те, като започва с въвеждането на природния газ в Дания в началото на 80-те. Той също работи по много проекти за комбинирано производство на топлина и енергия като от средата на 90-те се фокусира основно върху биогаза. Работи както в Дания, така и в чужбина. Живял е в Саудитска Арабия, Турция, Малайзия и Великобритания. Започва работа за Xergi през 2007 г. като Регионален мениджър за Великобритания и други страни. 

 

 


 

Третиране на твърда биомаса при производството на биогаз

Много фермери проявяват интерес към изграждането на собствени съоръжения за производство на биогаз. Това важи особено за много фермери в свиневъдството и млекопроизводството, където има много тор. Преработвайки тези отпадни продукти в съоръжение за производство на биогаз се произвежда както зелена енергия под формата на биогаз, така и ценна био тор.

Въпреки това, тези полутечни отпадни материали имат ниско съдържание на сухо вещество, което означава, че съоръжение, което преработва само животинска тор, ще има ниска ефективност. Поради тази причина е важно да се добавят и други материали. Обикновено има налична много твърда животинска тор, слама, трева и сходни материали, които обаче може да бъдат трудни за преработка. Предизвикателство е да се захранят в съоръжението и има висок риск материалите да не се смесят правилно с течните отпадъци, което може да създаде плаващ слой или други проблеми, които да доведат до по-ниско производство на газ.

Затова е необходима предварителна обработка на тези материали. Xergi разработва X-chopper®, който работи с всички тези видове биомаса и позволява да се използват много повече твърди материали кто процентно съотношение, което води да значително по-високо производство на газ.
Този доклад представя различни решения с помощта на X-xhopper и дава примери за съоръжения за производството на биогаз, където е бил инсталиран
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo