Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center

Покажи Страниците

Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center


Уважаеми партньори,

2 месеца остават до старта на "Smart Buildings" - единственото по рода си събитие в областта на интелигентните сгради, което ще се проведе в рамките на Форума и изложбата за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия (29-31 май, ИЕЦ, София).

Събитието ще обхване: системи за сградна автоматизация (управление на осветлението, контрол на достъпа, противопожарни системи и охрана, управление на аудио- и видео системи), системи за управление и контрол, софтуер за управление на инсталациите и оборудването в сградите, консултантски услуги и др.

Сградите са най-големият консуматор на енергия, чрез инвестиции в иновативни системи за сградна автоматизация и софтуер се постига значителна икономия на разходите, намалява се въглеродният отпечатък и се осигурява максимален комфорт за обитателите.

CenterMine Ltd. ще се включи в програмата на Форума с презентация на софтуерната система за фасилити и пропърти мениджмънт - FM Center. В интервю с г-н Иво Стоянов, продуктов мениджър на компанията, ще научите за предимствата на тази система, бъдещите проекти и тенденциите в сектора.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

Линкове:          Изложба               Брошура

За контакти: Таня Булдеева | Е tanya@viaexpo.com | T 032/512 905

.......................................................................................................................

 

CenterMine Ltd.
 

 

 

 

 

 

 

Г-н Стоянов, моля да ни представите накратко дейността на вашата компания.

CenterMine Ltd. е софтуерна компания, специализирана в разработването и внедряването на бизнес решения и услуги с фокус върху управлението на сгради и оптимизацията на процеси. Нашите специалисти имат богат професионален опит и технологични познания, което ни позволява да предоставяме на клиентите си и консултации в посока – бизнес анализ на съществуващи процеси и практики и оценяване на ефективността им, план за внедряване, миграция и структуриране на данни, обучение, поддръжка и други.

Каква е ролята на софтуера за фасилити и пропърти мениджмънта?

Управлението на недвижима собственост или както е познато с термина фасилити и пропърти мениджмънт, е сложен процес, който обхваща широк набор от дейности. Всички те трябва да бъдат добре координирани, контролирани и анализирани, за да бъде процесът ефективен. Това налага и използването на софтуер, който да автоматизира голяма част от процесите и най-вече да даде на мениджмънта общата картина за управлението на тяхната собственост. Казано простичко - като мениджър е важно да имаш информация, за да вземеш решение; важно е да знаеш какви са ти разходите и причината за тях, за да можеш да ги оптимизираш; важно е да знаеш къде отива времето на екипа ти, за да си сигурен, че работният процес е ефективен.

Какво представлява FM Center?

FM Center е най-доброто ни постижение. Създадохме този продукт преди 12 години с нашите партньори от Немечек ООД като система, която да управлява строящия се тогава Бизнес Парк София. С тяхна помощ доразвихме системата и тя се превърна в универсален софтуер за управление на недвижима собственост, подходящ не само за бизнес паркове, но и за всякакъв друг тип сгради.

Най-общо, FM Center е инструмент, който подпомага дейностите по управление и поддръжка на имоти и сграден фонд и позволява справки и анализи, необходими на мениджмънта като осъществява контрол върху дейностите.

В кои сфери намира приложение? Кои са ползвателите му?

Една от отличителните черти на този софтуер е богатата функционалност, която позволява адаптирането му към различни бизнес сектори и начини на употреба. Системата е подходяща за управление, както на бизнес сгради и комплекси, така и на търговски вериги, молове, банки, фирми с множество отдалечени офиси и други. Негови ползватели са, както фасилити мениджърите във всяка една организация – служителите, които директно отговарят за поддръжката и управлението на сградите, така и хората на други ръководни позиции, включително и финансовите отдели. Идеята е всички заинтересовани лица да имат достъп до информацията за сградите по всяко време.

Какви модули включва и могат ли да се използват само част от тях?

Действително системата е на модулен принцип, като обхваща процесите по дефиниране параметрите и структурата на собствеността, следене и инвентаризация на оборудване, управление на договори, контрол и разпределение на разходи, следене на приходи, отчитане на данни от системи и измервателни устройства, управление на поддръжката на сгради и съоръжения, управление на контакти с партньори/доставчици/наематели и не на последно място - отчети, справки и анализи върху въведените данни. Мащабът на дейностите и процесите, които покрива системата, е много голям и разбира се, в зависимост от бизнеса на организацията, която работи с нея, е възможно не всички модули да бъдат използвани. Важно е обаче да се знае, че колкото повече информация се въвежда в системата, толкова по-добре тя разкрива своя потенциал и полезност.

Каква икономия на ресурси може да се очаква в следствие на използването на FM Center и колко години е възвращаемостта на направената инвестиция?

Известно е, че софтуерните решения сами по себе си не решават проблеми и не спестяват ресурси, ако не се използват разумно. В този смисъл е трудно да се дадат конкретни цифри, защото те зависят и от самата организация. И все пак, опитът ни и световните практики показват, че система като FM Center може да доведе до намаляване на оперативните разходи, редуциране на енергийното потребление и оптимизиране на времето на служителите. Има организации, които успяват да намалят енергийните си разходи с 60% от предишните им стойности, благодарение на система за управление на недвижима собственост. Важно е обаче да се отбележи, че тези икономии на ресурси не стават от само себе си. За разлика от системите за сградната автоматизация, които директно пестят електроенергия като включват и изключват различни системи и устройства според зададен режим, при софтуерните решения за фасилити мениджмънт всичко е въпрос на информация, която получаваш от тях и какво решаваш ти като мениджър да направиш с нея.

Същото важи и за периода на възвръщаемост. Колкото по-активно се използва системата от самото начало, толкова по-бързо софтуерът се изплаща чрез оптимизациите, които се постигат с него. В зависимост от организацията, начинът на работа и обема на самата инвестиция, това може да се постигне и за 6 месеца.

Моля да споделите за ваши реализирани и бъдещи проекти?

За нас е изключително интересно и полезно, че имаме проекти с компании от различни бизнес сектори, които използват системата ни по свой уникален начин. Това води до натрупване на ценен опит и ни дава възможност да развиваме продукта си според конкретни пазарни нужди.

С FM Center се управляват обекти като Бизнес Парк София, кулите на Софарма, офисите и банката на Алианц, шоурумите на Мерцедес, веригите магазини на Lidl, Техномаркет, Практикер, ваканционното селище Санта Марина и много други, които можете да разгледате на сайта ни.

Помагаме за решаване проблемите, както на фасилити мениджмънт компаниите, които трябва да управляват поверените им сгради, така и тези на собствениците на сгради, които по една или друга причина сами управляват собствеността си.

Започнахме и много интересен проект със Софийския университет, който тепърва набира скорост и вярваме, че ще доведе до добри резултати.

Как виждате бъдещето за развитието на пазара на интелигентните сгради в България и региона? Имате ли интерес към чужди пазари?

Интелигентните сгради се свързват с високотехнологични решения, които са в основата на съвременния прогрес. В същото време, темата за изчерпаемите природни ресурси и търсенето на алтернативни източници на енергия също налага използването на модерни технологии и ИТ решения, които да оптимизират енергийните разходи. Освен това, тенденцията сред наемателите на офис помещения е да залагат в базовия си минимум от изисквания критерии като енергиен клас А на сградата и професионален фасилити мениджмънт. Всичко това ме кара да вярвам, че пазарът на интелигентни сгради и в България, и в региона, ще се развива значително. Вече имаме едни от първите еталони за интелигентни сгради – нашите клиенти - Софарма Тауърс и София Еърпорт Сентър и смятам, че далеч няма да останат единствените.

Що се отнася до чуждите пазари, има много интересни сред тях – както тепърва започващи да се ориентират в тази насока (като Балканския регион и Турция), така и такива, които от години внедряват добри фасилити мениджмънт практики (като страните в Западна Европа – Англия, Германия, а също и тези от Близкия Изток). В нашия фокус към момента попадат страни като Ливан, Кувейт, Саудитска Арабия. Миналата година стартирахме и първия си проект в Ливан с компанията за управление на недвижима собственост MENA Capital.

Каква ще бъде темата на презентацията Ви по време на конференцията?

Избрахме да разкажем на аудиторията за управлението на умните сгради чрез специализирани софтуерни решения и да представим ползите на системите за Фасилити мениджмънт, каквато е и нашата система - FM Center. Затова озаглавихме презентацията си „Smart Management Through Specialized Software Solutions: FM Center (CAFM)".

http://fmcenter.centermine.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

Руският газ за Гърция няма да е по-евтин

Въпросът за отстъпка в цената на руския газ за Гърция не е засяган по време на гръцко-руските разговори в Солун, заяви в неделя пред ТАСС руският министър на енергетиката Александър Новак, цитиран от БТА...
11/09/16|02:00 -- mediapool.bg

14 млн. евро по-късно България поиска да види реакторите за АЕЦ "Белене"

България официално е поискала да види на място произведеното от "Атомстройекспорт" оборудване за АЕЦ "Белене", съобщи в петък енергийното министерство...
09/09/16|05:36 -- mediapool.bg

БНЕБ започна с регистрациите за Централизирания пазар за двустранни договори

Българска независима енергийна борса ЕАД съобщи, че е публикувала Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори...
09/09/16|12:21 -- publics.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo