Харм Гробрюге

Начало > Харм Гробрюге

Харм Гробрюге, Европейската асоциация за биогаз, Белгия

Харм Гробрюге ръководи семейната ферма в Северна Германия с инсталация за биогаз, инсталирана през 1983 г.

Той е активен член на немската Асоциацията за биогаз немски от 1985 г. насам на различни позиции: Регионален говорител, член на борда, представител на BEE (Немски федерация за възобновяеми енергия,) асоцииран член на  Clearingstelle-EEG. Harm Grobrügge е заместник-председател на EBA от основаването си през 2009 г.

Той има опит в схеми за подпомагане на производството на биогаз.


 


 

Биогаз индустрията като част от устойчивото земеделие – добри практики и бъдещи предизвикателства

Ще се представи накратко дейността на EBA, а после ще се направи преглед на текущите разработки в сектора анаеробно разграждане. Специално внимание ще бъде отделено на ползите от прилагането на тези технологии за околната среда в земеделския сектор, както и за намаляването на парникови газове и рециклирането на ценни хранителни вещества. Ще бъдат разгледани и социалните аспекти. Ще бъдат разгледани едни от най-добрите примера, внедрени в Европа, предизвикателствата и перспективите

 

 

 

 

 
 

ViaExpo