Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители

Покажи Страниците

Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители

Интервю с Тодор Спасов, мениджър индустриална техника, Елтрак България ЕООДГ-н Спасов, какви продукти ще представите на ЕЕ & ВЕ? Кои компании представлявате на нашия пазар?

Фирма Елтрак България ЕООД е официален представител на марката Caterpillar за България от 23 години.

Продуктите, които ще представим на това изложение, са новите модели високоефективни системи за производство на топлинна и електрическа енергия, базирани на газо-бутални двигатели Caterpillar с мощностен диапазон 64-4500kW, които работят на нискокалоричен газ (биогаз, сметищен газ, метан от пречиствателни станции за отпадни води и т.н.).

Имаме и нови продукти в областта на хибридните технологии. През изминалата година Caterpillar сключи договор за стратегическо партньорство с две компании, произвеждащи тънкослойни соларни панели на базата на CdTl технология с КПД до 21.5%, както и с първия в света производител на цинково-въздушни батерии, които са в пъти по-евтини от литиево-йонните и оловно-киселинните батерии. Основното им предназначение е съхранението на енергия от фотоволтаични и вятърни централи и стабилизиране на електроподаването при липса на източници на енергия.

Освен това на щанда ни клиентите ще могат да видят видеоклипове с презентации на системите за третиране на изгорели газове от двигатели с вътрешно горене, които вече масово се използват в индустриалните машини за постигане изискванията за нива на вредните емисии на Етап 4.

Защо решихте да участвате за 3-та поредна година в изложението и кои са Вашите потенциални бизнес партньори и клиенти?

Името на изложението – „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ само по себе си предполага, че изложителите са фирми, предлагащи продукти, услуги и инженеринг в тази област. В концепцията за иновации в производството на Caterpillar енергийната ефективност заема водещо място, а 2015 година беше може би най-богатата от тази гледна точка. Появиха се много нови модели, които тепърва ще навлизат на пазара. Като представители на марката за страната, ние сме длъжни да покажем на клиентите и партньорите си новостите в продукцията, която предлагаме, така че няма как да не участваме в единственото в България специализирано изложение с тази насоченост.

При инсталирането на когенераторни мощности ние вече сме селектирали определен кръг фирми, които отговарят на изискванията ни по отношение на изпълнението на електромонтажни ОВИ и СМР дейности. Това разбира се не ни пречи да търсим и други бизнес партньори, с които бихме могли да си сътрудничим, и с други електроизграждащи, ОВИ. Интересно е и какво ще покажат другите участници в това изложение. Възможно е да намерим и производители или доставчици на техника, която би допълнила нашите продукти.

Към момента имаме доставени 5 когенераторни инсталации на територията на България. Мощностите им са между 400 и 2000 kW, като секторите са отопление на оранжерийното зеленчукопроизводство и няколко когенератора, работещи на биогаз.

Фирмата ни също предоставя сервизни услуги по обслужването на няколко вече съществуващи биогазови централи, които са инсталирани с наши газови генератори, но без прякото ни участие.

Бих се радвал, ако освен съществуващите ни клиенти и тези, с които сме в процес на преговори, ни посетят и нови, затова ще се възползвам от случая да поканя представители на различни фирми на щанда ни.

С оглед на законодателството и новия програмен период благоприятни ли са тенденциите в областта на когенерацията и какво оборудване предлага фирма ЕЛТРАК?

Ако говорим за биогаз инсталациите, суровинен и ресурсен потенциал за инвестиции има. В България има доста източници на подобен тип енергия, които не са оползотворени. Що се касае до законодателните решения, бих казал, че имаме законодател, но нямаме отсрещна страна, която да защитава и аргументира правилно интересите на обществото и на инвеститорите в този сектор. На всичкото отгоре в Закона за ВЕИ през 2015 година на всеки 2-3 месеца се правеха промени, което внесе такъв смут сред инвеститорите, че не вярвам те отново да се доверят и да искат да разработват подобни проекти в близко бъдеще.

Тези промени в законодателството струваха на инвеститорите около 6-7 млн. лв. безвъзвратно изгубени средства, за които със сигурност ще бъдат заведени дела срещу България, ако не се предприемат стъпки за подобряване на законодателната рамка. Секторът ще се развие единствено ако се постигне дългосрочна договореност за възможно най-ефективно и полезно за обществото използване на ресурса биогаз и се фиксира цената, която ще получат инвеститорите, за да могат да гарантират възвращаемостта на инвестицията си. Сами разбирате, че говорим за нормативна и финансова стабилност за период, не по-малък от 7-8 години напред, който да позволи да се планира и да се пристъпи към инвестиции.

Що се касае до когенерационните инсталации, работещи на природен газ, тук съм спокоен, че бъдеще има, тъй като очаквам цената на тока да расте, а при сегашната цена на природния газ, която имаме и вероятно ще запазим и в близко бъдеще, този начин за производство на топлинна и електрическа енергия е напълно конкурентен и изгоден както за инвеститорите, така и за потребителите.

Какви са ползите от използването на когенераторите Caterpillar по отношение на ефективност, екологичност и надеждност? Къде то намира приложение?

Откъм енергийна ефективност комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия оползотворява почти напълно енергийния потенциал на доставяното гориво и го превръща в полезна, използваема от човека енергия. За изминалите две години съотношението между цена и качество при Caterpillar много се подобри. Бяха въведени в производство и нови модели в класа 2000-2500kW, с електрическо КПД 45% и термално КПД 43%.

Най-ефективно означава автоматично и най-екологично, т.е. колкото по-пълно е усвояването/изгарянето на първоначалния енергоносител (гориво), толкова по-малко е количеството вредни емисии на единица произведена енергия. Caterpillar инвестират ежегодно огромни средства, които целят подобряването на горивния процес и намаляване на количеството вредни емисии в изгорелите газове, като където това е необходимо, в димоотводната система се монтират и допълнителни катализатори, които да намалят количествата NOx и СО2 до минимум.

Надеждността се измерва в предвидимост на престоите и предвидимост на разходите за поддръжка на оборудването. Идеалният вариант е престоите да са до 5% от общото разполагаемо време. За да се постигне това, е необходимо добре да се планира графика на потреблението на енергия, наличието на сервиз и части на склад при евентуален проблем. Ако това не е съобразено предварително, не би могло да се говори изобщо за надеждност.

За да отговорим напълно на нуждите на клиентите си, ние избираме за тях гаранционен план, покриващ всички части на машината срещу дефект на материала, както и разходите за труд и сервиз при евентуална повреда. Зареждаме склада си с всички препоръчани от производителя резервни части, за да имаме готовност да ги доставим и монтираме в най-кратък срок при необходимост. Имаме и инсталиран специализиран софтуер, който следи работата на машините ни в реално време. Ежегодно провеждаме обучения на сервизните ни специалисти и плащаме подновяването на лицензите им за упражняване на дейността по поддръжка на когенераторите.

Приложението на когенераторите ни е навсякъде, където е необходима евтина, екологична, децентрализирана енергия.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo