Кристиан Енгел

Начало > Кристиан Енгел

Кристиан Енгел, директор бизнес развитие, Термафлекс


  • Роден през 1957 г. във Виена
  • Дипломна работа за степен Магистър: Енергиен анализ на строителните материали
  • От повече от 30 години години работи в тясно сътрудничество с European Energy Provider
  • 8 години управляващ директор на съвместно дружество между енергийна компания и производител на пластмасови тръби (Energie Steiermark и PIPELIFE)
  • Към момента, международен експерт и бизнес предприемач за Централно отопление & охлаждане към групата THERMAFLEX
  • Член на УС на Euroheat & Power
  • Член на CEN 107, WG 10 „гъвкави предварително изолирани тръби” и WG 14 „тръби за централно охлаждане”


Главна цел:
Постигането на целите от стратегията на ЕС за отопление и охлаждане с устойчиви и енергийно ефективни решения.

 


 

Ефективна централна топлофикация – Пазарен път за възобновяеми източници на енергия в Централна и Източна Европа /Кристиян Енгел/

Европейската комисия съвсем наскоро публикува първата си стратегия за оптимизиране на отоплението и охлаждането на сградите и промишлените предприятия. В новата стратегия целите на Комисията са увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, използвани за отопление и охлаждане.

В градовете централното отопление се счита за най-доброто решение за бързото интегриране на възобновяемите източници на енергия в енергийната система. Геотермалната енергия, енергията от биомаса и слънчевата термална енергия, са най-обещаващите варианти и за региона на Югоизточна Европа.

Тази презентация ще покаже как възобновяемите енергийни източници могат най-добре да бъдат свързани в централни топлофикационни системи. В същото време, разпределителните системи могат да бъдат обновени чрез много по-енергийно ефективни, надеждни и устойчиви решения. Примери от региона ще покажат, че целите на ЕС могат да бъдат постигнати с наличните в момента иновативни технологии.

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo