Лияна Аджарова

Начало > Лияна Аджарова

Лияна Аджарова, Изпълнителен директор на Енергийна Агенция - Пловдив


Лияна Аджарова е изпълнителен директор на Енергийна Агенция – Пловдив. Работила е 16 години в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, оценка и управление на енергийните ресурси и е координирала българското участие в европейски проекти.

Участвала е в изследвания на замърсители и анализ на естествени системи, както и развиване на мониторингови методи и модели за оценка, управление на данните и управление на качеството.

Тя е автор на над 50 публикации в областта на устойчивото енергийно развитие, околната среда и енергийните анализи.
 

 


 

Интелигентна енергия за интелигентни градове


Енергийна Агенция – Пловдив ще представи създаването и действието на платформата за интелигентен енергиен мениджмънт iURBAN в град Пловдив. Тя обединява частни и обществени потребители и производители на енергия в обща платформа с енергийни данни в близо до реално време от измерителни устройва и позволява визуализация, прогноза, симулация, т.н. Система за подкрепа на решенията за местните власти и енергийните доставчици дава нужните съвети и напътствия за оптимизиране на градския енергиен баланс. Интелигентната платформа iURBAN позволява развиването на нови бизнес модели и интегрира поведенческите аспекти на потребителите, допринасяйки за по-ефективен мениджмънт и разпределение на произведената и консумирана енергия на местно ниво.
 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo