Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)

Начало > Събития > Интелигентни градове > Партньори > Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)

Покажи СтраницитеМеждународно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP) е международна асоциация на професионалните с опит. Тя е основана през 1965 г. в опит да събере признатите и високо квалифицирани проектанти в една глобална мрежа.  Днес към нея се присъединиха членове от над 80 държави.

http://isocarp.org

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo