Милда Басюлит

Начало > Милда Басюлит

Милда Басюлит, FEAD, Европейската федерация за управление на отпадъците и екологичните услуги

Милда Басюлит е родом от Литва. Тя притежава магистърска степен по европейското право от Университета в Гент. Милда се присъединява към FEAD през Май 2013 г.

Преди това е работила като адвокат в Литва, както и в Генералната дирекция за вътрешния пазар към Европейската комисия. Милда е отговорна за правните и икономически въпроси и за рециклиране/ресурсна ефективност (кръгова икономика).

Също така отговаря и за PR и комуникации във FEAD.
 

 


 

Новите законодателни цели за сектора управление на отпадъци

Милда Басюлит ще говори за публикувания наскоро пакет за Кръгова икономика. FEAD приветства тази публикация и вярва, че предложенията съдържат редица положителни елементи. Въпреки това, FEAD съжалява, че пакетът не предлага строги регулаторни "привличащи" мерки, които да стимулират търсенето на вторични суровини. Такива изисквания биха включвали задължителни изисквания за рециклирано съдържание и възможност за рециклиране на определени продукти, за екологичен дизайн, отговорност на производителя и зелени обществени поръчки, както и използването на икономически инструменти, с които да се подпомогне приемането на вторични суровини.
 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo