Министрество на околната среда и водите

Начало > Министрество на околната среда и водитеЗа контакти:

Уебсайт: 
http://www.moew.government.bg

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo