„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“

Покажи Страниците

„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“


Интервю с Ейдриан Джойс, главен секретар на EuroACE, партньор на ЕЕ  и ВЕ, Smart Cities

Г-н Джойс, кои са най-актуалните новини от Брюксел относно новите изисквания за обществени сгради?


Обществените сгради са отправна точка за стимулиране на повече ремонтни дейности за енергийна ефективност. Публичните средства, вложени за такива ремонти, имат реална стойност, тъй като всички, които използват обществените сгради, ще се възползват директно от тяхното модернизиране. Поради тази причина политиката на ЕС е насочена първо към обществените сгради в стремежа към увеличаване на енергийната ефективност в сградния фонд в ЕС.

На 19-ти юли тази година прагът за обществените сгради, които трябва да представят сертификат за енергийни характеристики и да бъдат включени в списъка на сградите с изискване да бъдат ремонтирани в размер на 3% годишно, се понижи значително от 500 кв.м на 250 кв.м. Въпреки добре известените икономически ползи от реновирането все още не се прави достатъчно, тъй като прилагането на директивите на ЕС за енергийна ефективност и енергийните характеристики на сградите от държавите-членки не се извършва с достатъчно амбиция.

Затова ние в EuroACE, вярваме, че е необходим по-силен подход за управление, за да се гарантира ефективното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в държавите-членки, тъй като това ще доведе към отключване на потенциала, свързан с обществените сгради.

Какъв ефект очаквате от планираните ревизии на Директивата за енергийната ефективност (ЕФД) и Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)?

Надяваме се да бъде създадена по-амбициозна и последователна регулаторна рамка на европейско ниво, която ще постави приоритет повече върху съществуващия сграден фонд и по този начин ще помогне на ЕС и държавите-членки да преминат към по-ефективно използване на енергията в сградите. Ние сме наясно, разбира се, че трябва да се извърви дълъг път, преди това да бъде постигнато. Например, за някои концепции все още липсва подходяща дефиниция, а отговорните лица все още не са наясно, че енергийната ефективност е с много по-широк спектър на положителни въздействия, отколкото преките икономии на енергия, които са постигнати.


В допълнение, очакваме едно по-добро прилагане на двете директиви от държавите-членки. По-специално, член 4 от ЕФД, според който страните са задължени да публикуват националните стратегии за обновяване, изисква много по-голямо внимание по отношение на тяхното съдържание. Трябва да има ново изискване, което да гарантира, че те се изпълняват от всяка една държава-членка. Настоящата наредба изисква от тях само да изготвят и представят своите стратегии за дългосрочно финансиране, но не и да ги приложат.

Силно се надявам, че държавите-членки ще бъдат задължени от ЕФД да приложат своите стратегии в определен срок, и че ще бъде въведена система за оценяване на качеството им и дали те колективно водят до постигането на целите на ЕС. Факт е, че някои държави-членки дори не са предприели първата стъпка за публикуване на техните стратегии, за да представят целите си. Тези планове са необходими, за да задвижат инвестициите в обновяването и да се осигури предвидимост на политиката за всички участници.

За това се стремим към по-широка ангажираност на национално равнище. Обновяването на сградите е изправено пред множество препятствия, така че имаме нужда от множество решения, които изискват добра координация между държавите-членки, за да се движат нещата напред. Тази нужда от по-добра координация се очертава като основен двигател и в други политически структури като например Европейския енергиен съюз.

Известно е, че страните от Югоизточна Европа трябва да ускорят прилагането на мерките за енергийна ефективност - какви са вашите препоръки за по-бързо постигане на тази цел?

За съжаление, както казах по-рано, това не е само проблем на страните от Югоизточна Европа, тъй като правилната рамка от страна на ЕС и на национално равнище все още не е на мястото си: държавите-членки не прилагат в действие правилните закони, регламенти и директивите на ЕС, и поради това ние не виждаме достатъчно амбиция  от тяхна страна за постигане на енергийните цели.

Има пропаст между добрата работа на европейско равнище, където представители на всички държави-членки са приели добро законодателство, и неговото прилагане на практика. Достигнали сме момента, в който чуваме точните думи, но не и този, в който подходящите разпоредби са в действие. Със сигурност, за да се ускори и улесни изпълнението, е добре да се започне с пълен и изчерпателен анализ на сградния фонд, така че да имаме пълен преглед на текущото състояние. Това позволява по-добро планиране, така че действителната площ и видовете сгради, нуждаещи се от ремонт, да бъдат идентифицирани. По този начин координирането на националните стратегии ще бъде много по-лесно, а прилагането на мерките на ЕС за енергийна ефективност ще бъде по-бързо. 

Затова моят съвет е да се насърчи обмена на опит от други държави-членки, за да могат добрите практики да бъдат по-широко разпространени и оценени от местни експертни екипи спрямо националните условия. Когато е идентифициран обещаващ подход, той трябва бързо да бъде изпробван (в обществени сгради и социални жилища), така че да се усъвършенства добрата практика спрямо местните обстоятелства.

Няколко думи за дейността на EuroACE и предстоящите Ви инициативи?

EuroACE сега се грижи за подготовката на няколко събития, включително организирането на:

ü  Дебат на 25-ия икономически форум в Криница, Полша, който се проведе на 8 септември на тема: Обновяване на сгради: Пътят към икономическа стабилност и енергийна сигурност. Този дебат позволи на EuroACE да представи защо обновяването на сградите трябва да бъде приоритетна опция в политиката и защо трябва да бъде включено в бъдещите икономически и структурни реформи в ЕС;

ü   REDay2015 - конференция на високо ниво, която ще се проведе на 15 октомври в Брюксел, Белгия. Тя ще направи преглед на многобройните ползи от модернизирането на сградния фонд.

EuroACE също ще участва в прегледа на ЕФД и ДЕХС, инициирайки обсъждания и консултации в рамките на Европейската комисия, следвайки националното прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите. EuroACE ще разшири обхвата на подкрепата си в различните сфери (финансови, недвижими имоти, местни и регионални власти) и институции. EuroACE ще присъства в следващите етапи от изпълнението на Рамката на ЕС за енергийния съюз, като ще покаже как може да бъде реализирана чрез стимулиране на по-амбициозни планове за енергийна ефективност в ЕС.

 

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo