Николай Гълъбов

Начало > Николай Гълъбов

 Арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България

Архитект Николай Гълъбов има над двадесет години опит в изготвяне на дизайна и управлението на инвестиционни проекти в строителството.  Лицензиран aрхитект в щата Калифорния и в България. Притежава сертификат за изграждане на „зелени” сгради от щата Калифорния, САЩ и консултант по DGNB (German Sustainable Building Council)

Участвал e в изграждането на „Capitol Area East End Complex”, щатски комплекс с 130,000 м2 РЗП, сертифициран със „златен LEED" (Leadership in Energy and Environmental Design).  Архитект на „зеления склад на Загорка“ за Heineken, в гр. Стара Загора – „Excellent” сертификат по BREEAM (Английска система за оценка на природо-съобразно строителство).

Зам.- председател на Камара на архитектите в България. 2011-2013 г. година е член на Управителния съвет на Архитектурния съвет на Европа,  координира дейността на работните групи: „Околна среда и архитектура”, „Урбанизъм“ и „Жилищна политика“. Член на Борда на Архитектурния съвет на Европа - 2015/2017.  Отговорен  за Кампания „Архитекти срещу глобалното затопляне“. Експерт към Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“.

Външен експерт към Министерство на Културата по опазване паметници на културата.
 

 


 

Експертната група по изменение на климата (IPCC) към ООН изчислява, че ни остават  „по-малко от  20 години, преди необратимото климатично изменение“.  Европейската комисия заяви, че  „Сградите формират 40% от потреблението на енергия и 36% от емисиите на CO2 в ЕС.“ Тези декларации ясно показват важността на градското устройство и отговорността на архитектурната професия.


Климатът на планетата ни се променя, заради неустойчивите модели на развитие в последните десетилетие, както и заради некачествения дизайн на сградите и градовете ни.
Това се дължи главно на вредните ефекти от "low cost" модела. Агресивната конкурентната среда допълнително намаля качеството на дизайна и вреди на обществените интереси. Нашите градове се нуждаят от нови дизайни и от нов нисковъглероден подход. Отговорният дизайн е единствения начин да се подкрепи устойчивостта на нашите градове.

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo