Нови решения за общините

Покажи Страниците

Нови решения за общините
Изложенията и конференци: ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)
5-7 април, София


Виа Експо организира международните събития с цел да популяризира екологични и рентабилни решения в областта на енергията, градовете и отпадъците, както и да покаже напредъка у нас в съответните области. Целевата аудитория обхваща представители на бизнеса и общините. Участието на директни изложители и лектори от 16 държави ще създаде отлична предпоставка за полезни контакти и обмяна на експертен опит.

Изложения – акценти в продуктовите презентации от интерес за общините

ЕЕ и ВЕ:
системи за производство на възобновяема енергия, когенерационни инсталации и високоефективни решения за ТЕЦ-ове, енергоспестяващи отоплителни системи; иновативни изолации, електромобилност и зарядни станции; LED осветление и система за мониторинг на улично осветление и др.

Smart Cities: сградна автоматизация; информационна система за интелигентни градове, виртуална обсерватория за енергия, климат и околна среда за общините; компоненти за пасивни къщи; мениджмънт на транспорта; експертни консултантски услуги; интелигентни измервателни системи за електроенергия, вода, газ и улично осветление и др.

Save the Planet: решения за управление на отпадъци от възникването им до окончателното им третиране и оползотворявaне; алтернативни горива; технологии и съоръженията за третиране на опасни отпадъци; централи за производство на енергия от отпадъци; оборудване за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума, електронна скрап; съдове за компостиране и разделно събиране на отпадъци; автомобили за сметосъбиране – тип вариопреси и ротопреси, отличаващи се с ниски разходи за експлоатация и поддръжка, технология за очистване на димни газове и др.

Теми в конференциите:

  • Източници на финансиране от европейските фондове за конкурентоспособност; Централизирано отопление; Геотермална енергия; Пасивни сгради; Как да се намали консумацията на енергия в обществени сгради?
  • Предизвикателства пред бъдещите градове по отношение на градоустройство и архитектура; Националната ни политика в ИТ; Нови перспективи за българските общини; Интелигентен транспорт; Реализирани проекти за интелигентни градове в българските общини
  • Рециклиране на пластмасови и строителни отпадъци; Как да превърнем био отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и дървообработване?; Технология за очистване на димни газове; Законодателство и др.


Програми: EE и ВЕ       Smart Cities     Save the Planet
План на залата    Брошура
Организатор: http://viaexpo.org/bg/

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo