Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014

Покажи Страниците

Как новите технологии и добри практики могат да подобрят енергийната ни система и градовете?


По-малко от месец е времето, което ни дели от началото на изложението и форума „Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове”, които ще се проведат от 5-ти до 7-ми март в София.

Въпреки, че енергетиката у нас се намира в силно динамичен етап, изявата ще демонстрира възможностите на новите технологии за усвояване на енергията от слънцето, отпадъците, вятъра, водата и земята. Тя ще подчертае жизненоважната роля на иновациите за намаляване на енергийната консумация и на различните ресурси.

Паралелният форум се ще открие от Райнер Хинрихс - Ралвс от Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF), който ще направи обзор на състоянието на ВЕИ сектора. Той ще проследи стъпките за създаване на инвестиционна сигурност и стабилност за периода след 2020.

Делегатите ще се запознаят с новия поглед върху централизираното отопление и охлаждане, когенерация, екологично-ефективни подстанции, използване на ВЕИ в топлофикациите. Сесията се организира от престижната асоциация Euroheat & Power с гост-лектори експерти от университетите в Аалборг и Халмщад, Thermaflex, Danfoss, Turboden, Ebioss Energy и др.

Журналистът Милен Атанасов от „Зелена светлина”, БНТ, ще модерира панела  „Интелигентни градове“ с темите: сгради с почти нулево енергийно потребление, зелени покривни градини и устойчива градска среда. Какви са новостите в иновациите и приоритетните области за реализация на умни градски системи? Йенс Бартолмес, ЕК, ГД „Енергия“, отдел „Smart Cities“ ще предостави информация от първа ръка.  

Инж. Пламен Дилков от ПВБ ПАУЪР България ще презентира теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната консумация, приложими в общините, ще се разгледат в детайли от специалист на Австрийската енергийна агенция.

Сварко България е спонсор на сесията „Интелигентна мобилност”, в рамките на която ще се представят системи за контрол, управление на кръстовища и осветление.

Лектори от Съвета за изследване и технологии за производство на енергия от отпадъци (WtERT) ще отговорят на въпроса – как можем да постигнем  устойчиво икономическо и социално развитие чрез производство на енергия от боклуците. Перспективите в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.

В този брой на електронния ни бюлетин ще Ви запознаем с дейността на компаниите, които наскоро се присъединиха към изложението.

 

Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 

 

T  +359 32 512 900  Е office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

 

 

 

 


 

Румъния

Интервю с Михай Винтила – Мениджър отдел "Връзки с Източна Европа", Apricus Solar

 


Кои са Вашите приоритетни пазари и каква е мотивацията Ви да участвате в изложението „EE & ВЕ“?

Apricus Solar е компания, осъществяваща дейност в световен мащаб, и има присъствие на всички големи пазари - Австралия, САЩ и Европа, като последният е важен за нас не само от гледна точка на продажбите, но също и защото тук имаме мрежа от локални поделения. За Източна Европа това е офисът ни в Браила, Румъния. Този подход ни дава възможност да бъдем по-близо до дистрибуторите, пазарите и клиентите си. Чрез участието си в изложението се надяваме да осъществим лични контакти с местните предприемачи и клиенти.


Каква е Вашата основна дейност?

Apricus е водеща фирма, която проектира и произвежда слънчеви системи за топла вода и хидравлични отоплителни инсталации. Нашият фокус е върху предоставянето на прости и ефективни решения за семействата и фирмите, загрижени за изменението на климата и за повишаването на разходите за енергия и вярваме, че предлагаме добър баланс между качество и цена. Всички наши продукти са произведени със силен акцент върху опростен дизайн и лесен монтаж, като същевременно при работните операции се цели да се сведе до минимум  въздействието върху околната среда.

С редица проекти, които предстои да бъдат патентовани, Apricus прави значителни инвестиции в подобрения на продуктите си, а също така и в нови разработки, базирани основно на обратната връзка, получена от разнородната клиентска база в глобален мащаб.

Кои са Вашите потенциални клиенти?

Нашите клиенти са както от търговския, така и от жилищния сектор - всички, които търсят продукти, осигуряващи финансови икономии и ползи за околната среда.

Имате ли намерение да разработвате нови проекти в близко бъдеще?

Да. В момента сме направили инвестиция в нов завод. С това нашият производствен капацитет ще нарасне, а също така, ще предоставим и нови продукти на нашите клиенти. Тази нова производствена мощност на Apricus ще произвежда плоски панели.
 
 

 


 

Италия
 


Интервю с инж. Даниеле Киодини - Регионален мениджър „Продажби“, Austep

Моля, разкажете ни накратко за Вашето продуктово портфолио.
Austep е инженерингова компания със свое собствено ноу-хау в проектирането, изграждането, експлоатацията и контрола на:

∙ производството на биогаз от биомаса и отпадъци от селското стопанство, кланици, утайки, птичи тор

∙ пречистване на отпадъчни води
∙ повторна употреба на отпадъчни промишлени води
∙ намаляване на утайките с биологичен произход
∙ възстановяване на почвите
∙ производство на биометан.


Какви са Вашите цели, свързани с участието Ви в изложението „EE & ВЕИ" 2014?

Да заздравим вече установените ни добри отношения в България и да разширим нашето присъствие на българския пазар.

Имате ли реализирани проекти в България и какви са бъдещите Ви планове?

Имаме една инсталация с мощност 1.800 кВт, която функционира с пълния си капацитет от декември 2013 г.

Кои са Вашите потенциални клиенти?

Нашите основни клиенти са от: хранително-вкусовата промишленост; селското стопанство, производители на фуражни храни; фабрики за хартия; химически предприятия; работилници за обработка на кожи; клонове на фармацевтичната, текстилната и нефтохимическата промишленост.

Вашето производство се подпомага от собствено звено за научно-изследователски проучвания. Може ли да ни дадете повече информация за последните Ви нововъведения?

Нашата компания използва нови технологии, разработени от отдела ни за научно-изследователска дейност, което позволи създаването на биопреса TORNADO. Тя е иновативна машина, предоставяща решение за предварителното третиране на органични вещества, събрани от общинските отпадъци, като по този начин се произвежда енергия чрез технологията анаеробно разлагане.

Какви са перспективите в производството на биогаз?

До момента производството на биогаз е една утвърдила се технология в сферите на селското стопанство и на промишлеността. Биометанът се получава от биогаз чрез процес на пречистване и мембранно филтриране. Austep работи с иновативни и високоефективни технологии, продукт на собствено ноу-хау, в резултат на което разработва технологията GAStep.

 


 

Италия / Румъния
 Фирма  AB Group разполага с продуктите, уменията и необходимия интегриран подход, за да даде своя принос към комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в Европа. Наскоро компанията разшири дейността си в чужбина, по-специално в европейските страни, където когенерацията придобива все по-голямо стратегическо значение.

AB Group работи в две различни области: индустриално комбинирано производство на енергия от природен газ, целящо енергийна ефективност и икономически спестявания, и комбинирано производство на енергия от биогаз, предназначено основно за ферми, инвестиращи в процеса на валоризация на селскостопанските култури и / или отпадъци от животновъдството за реално производство на енергия. AB Group се грижи също и за нуждите на общинските  дружества, консорциуми и институции за ефективното и устойчиво използване на биогаза, отделящ се от сметищата за битови отпадъци.

 


 

Германия
 

 

Solare Datensysteme представя три нови модела Solar-Log™. Solar-Log 300, Solar-Log 1200 и Solar-Log 2000 предлагат множество нови, неоспоримо добри  функции по отношение на подобрена визуализация, мониторинг  на фотоволтаични централи и оптимизиране на собствената консумация на електрическа енергия.

Всички доказали своята ефективност характеристики от сегашните модели, са включени също и в новата продуктова линия. Тези нови модели предлагат някои съществени подобрения и са оптимизирани. Всички те са с най-съвременния вид LCD дисплеи, а Solar-Log 1200 и Solar-Log 2000 идват също и с допълнителен  тънкослоен транзисторен (TFT)  цветен сензорен екран.

 


 

България

 


Чепъков второ десетилетие работи успешно на пазара с възобновяеми енергийни източници както в България, така и в чужбина. Фирмата се специализира в доставката, поддръжката и инсталация на самостоятелни енергийни системи. Тя предлага малки вятърни генератори, фотоволтаични соларни панели, инвертори, соларни контролери, хибридни вятърно-соларни системи за производство на електроенергия, с мощности от 30W до 30kW.

Наскоро в продуктовата гама на Чепъков бяха добавени и фотоволтаици за яхти и каравани.

 


 

Германия
  

Германската провинция Баден-Вюртемберг заема водеща позиция в Германия в областта на възобновяемата енергия. Провинцията има силно развита индустрия в сферата на екологията и там оперират редица известни компании. В Баден-Вюртемберг се намират най-голямият научно-изследователски институт  за слънчева енергия в Европа и центрове за трансфер на технологии.

 


 

Германия
 

 

MIG Material Innovative Gesellschaft е иновативна химическа компания, специализирана в разработването на екологосъобразни продукти с широко приложение в различни индустрии.

Фирмата е производител на енергоспестяващата боя  MIG-ESP ® EnergySavingPaint, която има следните характеристики:

- до 40% икономия на енергия
- намаляване на въглеродните емисии
- подобряване на вътрешния климат и др.
 


 

Украйна

 


 

PC RPC Radiy проектира и произвежда серийно енергийноефективно LED осветление, предназначено за всички видове пътища, площади, паркове, обществени градини, промишлени съоръжения и др. Тяхното прилагане позволява на клиентите да намалят енергийните си разходи с повече от 7 пъти.

 


 

България
 

 

Балканика Енерджи осъществява цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяването на отпадъците.

Важна част от дейността на компанията е повишаването на енергийната ефективност и независимост на сгради, производствени системи и населените места.

 


 

Чехия

 Cink Hydro се нарежда сред водещите фирми, предоставящи технологии за малки и средни водноелектрически централи. Тя е една от малкото компании в света, която използва необходимото ноу-хау за реализиране на доставки на всички важни видове турбини, като турбините Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis с капацитет до 3,5 MW единична мощност. Освен това, Cink Hydro-Energy е специализирана в изграждането на водноелектрически централи в системи за питейна вода и притежава няколко лиценза за тази цел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

Руският газ за Гърция няма да е по-евтин

Въпросът за отстъпка в цената на руския газ за Гърция не е засяган по време на гръцко-руските разговори в Солун, заяви в неделя пред ТАСС руският министър на енергетиката Александър Новак, цитиран от БТА...
11/09/16|02:00 -- mediapool.bg

14 млн. евро по-късно България поиска да види реакторите за АЕЦ "Белене"

България официално е поискала да види на място произведеното от "Атомстройекспорт" оборудване за АЕЦ "Белене", съобщи в петък енергийното министерство...
09/09/16|05:36 -- mediapool.bg

БНЕБ започна с регистрациите за Централизирания пазар за двустранни договори

Българска независима енергийна борса ЕАД съобщи, че е публикувала Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори...
09/09/16|12:21 -- publics.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo