Нурия де Лама

Начало > Нурия де Лама


Нурия де Лама учи Телекомуникации в Политехническия университет в Мадрид и специализира в областта на безжичните и мобилните технологии. През 2005 тя се присъединява към Atos. През 2006 г. е назначена за ръководител на научно звено на семантика, софтуер и Service Engineering и от 2010 г.  тя е представител на Atos за научните изследвания и иновации в Европейската комисия. Това включва участието на Atos в стратегически инициативи като публично-частни партньорства (ПЧП) и Европейските технологични платформи (ЕТП). Тя е формален представител на Atos в Европейската технологична платформа за софтуер и услуги (NESSI), програмата за CELTIC Plus Eureka фокусирана върху телекомуникации и заместник-генерален секретар на асоциацията  Value Data Big . Работила е като независим експерт на Европейската комисия в много случаи като оценител, рецензент на проект и докладчик и като лектор в международни конференции и събития.

Нурия де Лама ще представи един от най-амбициозните проекти, които Европейската комисия е подкрепяла през последните години: FIWARE,  Open Sevice  платформа. Тя осигурява опростен, но мощен набор от приложни програмни интерфейси (APIs), които улесняват развитието на интелигентните приложения в множество вертикални сектори. FIWARE предоставя безплатен достъп до всички спецификации на API. По този начин дава възможност на множество доставчици на FIWARE да се появят на пазара с предложения на ниски цени.
 

 


 

Резюме на FIWARE: Трансформиране на интелигентните градове в двигатели на растежа

Нурия де Лама ще представи един от най-амбициозните проекти, които Европейската комисия е подкрепяла през последните години: FIWARE,  Open Service  платформата, която е готова за приложение от различни заинтересовани страни в Европа, като същевременно осигурява специфичен принос специално за концепцията Интелигентни градове. Платформата има опростен, но мощен набор от приложни програмни интерфейси (APIs), които улесняват развитието на интелигентните приложения в множество вертикални сектори.  Специфичното за тези APIs е техния безплатен достъп.  По този начин се дава възможност на множество доставчици на FIWARE да предложат на пазара решения на ниски цени. Презентацията ще Ви информира как се достигна до функционалността на FIWARE в контекста на условията, в които платформата се използва.
FIWARE стратегията за Интелигентни градове е взаимосвързана с инициативата OASC (Open and Agile Smart Cities), чиято основна цел е да се разработи пазара в сектора в европейски мащаб.  Основните принципи, подкрепени от OASC, включват използването на споделени интерфейси, набор от модели на данни и отворена платформа за публикуване на данни. FIWARE е най-добрата платформа, която може да подпомогне прилагането на  OASC принципите в решенията за интелигентни градове, както и да се получи достъп до пазара на оперативно съвместими решения.

В момента има 89 населени места в 19 страни в Европа, Латинска Америка и Азия, които официално са част от инициативата Open & Agile Smart Cities.

 

 

 

 


 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo