Оливер Льобел

Начало > Оливер Льобел

Оливер Льобел, управителен директор, Европейска асоциация на производителите на полиуретанова изолация - PU Europe, Белгия


Оливер Льобел е понастоящем управителният директор на Европейската асоциация на производителите на полиуретанова изолация - PU Europe, в офиса ѝ в Брюксел. Основните зони, върху които той се фокусира, включват енергийната ефективност на сградите, устойчивото строителство и законодателството свързано със строителните продукти.


Оливер завършва Berlin School of Economics (Икономически университет в Берлин, Германия) и притежава магистърска степен по бизнес администрация от École Nationale des Ponts et Chaussées (Париж, Франция).


Той започва професионалната си кариера през 1993г., когато се присъединява към Търговската камара в Лайпциг като консултант по износа. От 1994г. до 19997г. той служи като национален експерт към Отдела за малък бизнес на Европейската комисия. Преди да се присъедини към PU Europe, Оливер прекарва десет години в Асоциация на специалистите инженерингови предприемачи в Европа (CEETB), където работи като главен секретар.
 


 


 

Пасивна сграда: реална енергийна консумация, качество на вътрешния въздух и външни климатични условия

Проектът оценява как изборът на материали и климатичните условия влияят на IAQ и на енергийно потребление в една пасивна къща.
Потреблението на енергия за отопление на сградата и гореща вода се измерва постоянно, както също и относителната влажност и температура. Проведени са няколко кампании, които да измерят нивата на летливи органични съединения (VOC), мухъл, гъби, бактерии и концентрацията на CO2.   
Резултатите от едногодишните измервания показват много добро IAQ. Брутното енергийно потребление за отопление на пространството остава ниско дори и през зимата. През цялата година сградата достига нулеви енергийни нужди и гарантира отлични нива на комфорт.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo