Passive-plus

Покажи Страниците

 

На сайта ще намерите пълна и професионална информация за всичко, свързано с начините за постигане на енергийна ефективност на сградите – какво представляват пасивните къщи и сградите с нулево потребление на енергия, техните характеристики и пътят за изграждането им, представени в множество статии, схеми и разчети; интервюта с водещи специалисти от частния и държавния сектор; нормативни документи; програми и начини на финансиране; указател на препоръчани специалисти и компании. Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом. За да престанем с тези грозни петна по жилищните сгради в цялата страна, наречени „саниране”, а в действителност – хвърлени пари и усилия на вятъра. За да осъвременим строителните представи на българина, да популяризираме ползата от енергийно ефективните сгради и да помогнем със съвети как се постигат оптимални резултати в тази област. След 2018 г. всички обществени сгради ще трябва да отговарят на техническите изисквания за пасивни сгради, а след 2020 г. и всички частни новопостроени къщи.


http://passive-plus.com/en/

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo