Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Покажи Страниците

Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Хрвое Милошевич, Регионален мениджър продажби, BDI-BioEnergy International AG
Интервю със сп. Ютилитис и Фасилитис, медиен партньор на ЕЕ и ВЕ, Save the Planet


Въпросите зададе Людмила Златева


Г-н Милошевич, върху какви дейности се концентрира компанията BDI?

BDI – BioEnergy International AG е пазарен и технологичен лидер в изграждането на електроцентрали на биодизел и биогаз до ключ по поръчка. Използва се технологията Multi-Feedstock, която компанията сама разработи. Технологията BioGas на BDI позволява максимално ефективно оползотворяване на ресурса при производството на енергия от отпадъци и странични продукти. Компанията е основана през 1996 г. и оттогава работи по целия жизнен цикъл на тези продукти– от проучвания, инженеринг и строителство до следпродажбен сервиз.

Има ли производството на енергия от отпадъци бъдеще в България и региона?

Според Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ), процентът на отпадъците за всяка от трите групи - „храна“, „плодове“ и „зеленчуци“, за всички стъпки от веригата на доставките е около 30 – 45%. В Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се тези отпадъци най-често се изхвърлят на общински сметища заедно с всички твърди битови отпадъци, като така създават екологични проблеми. Секторът за преработка на отпадъците бавно се развива и ще се разрасне с още дейности по разделно събиране.

Според най-новите данни, с които разполагам, 73% от битовите отпадъци отиват на сметищата, а 23 на сто се събират разделно и подлежат на преработка. Нищо не отива за изгаряне. Трябва да се проследят всички участници във веригата на стойността и процесите на събиране.Необходима е адекватна регулация, стимули за рециклиране и превенция на замърсяването, както и обявяване на конкурси за нови заводи за преработка на отпадъци. Рециклирането и повторната употреба на отпадъците са привлекателни както за държавни, така и за частни инвеститори, основно заради таксите за разделно събиране и наличието на пазар за вторични суровини, от който всички могат да извлекат ползи.

В ЦИЕ 28% от органичните отпадъци не се използва повторно за производство на енергия. Единствено отпадъците от месопреработването, пивоварните и производството на захар намират такова приложение. Статистиката показва, че в страните от ЦИЕ по 90 млн. тона храна на ден се изхвърля, като голяма част от този отпадък може да се използва устойчиво за производство на енергия.

Разкажете ни за някой от проектите, по които BDI е работила. Какво прави вашите тхнологии конкурентни?

През 2010 г. на BDI бе възложено изпълнението на станция за ферментация на органични битови земеделски отпадъци в Турция. Капацитетът ѝ е 30 хил. тона битови отпадъци и още толкова тор и селскостопански отпадъци. Това е първо по рода си такова съоръжение в Турция. Основните цели са три – използването на органичния отпадък за производство на електричество и за компост, и рециклирането за повторна употреба на неорганичните отпадъци.

Паралелно с това се води и политика по пълна интеграция на процеса по управление на отпадъците, който включва и образоване на домакинствата и общините как да идентифицират сепарират отпадъците. След разделното събиране отпадъците рециклират и подготвят за анаеробно разграждане по технология на BDI, произвежда се електроенергия и топлина, компост, тор и твърдо гориво (RDF). Неизползваемите инертни материали се изхвърлят в модерни депа, а нежеланите миризми се отстраняват чрез въглеродни филтри.

Може ли този вид производство на енергия да се конкурира с други възобновяеми източници (ВЕИ), особено предвид преосмислянето на стимулите за ВЕИ и намаляването на преференциалните тарифи?

За производството на енергия анаеробното разграждане е подходящ метод за справяне с отпадните продукти, особено с органичните. Храните изтекъл срок на годност, органичните индустриални отпадъци (използвани зърнени култури, суроватка и др.) са потенциален ресурс за производство на енергия. Въпреки понижаващите се преференциални цени, анаеробното разграждане е технология, която може да стимулира общините да организират по-добре събирането и преработването на отпадъците, тъй като те ще имат допълнителни приходи от такса смет както от домакинствата, така и от индустрията, която в момента харчи огромни суми за депонирането на отпадъци, вместо да генерира енергия от тях.

Освен общи усилия със земеделските производители, хранителната индустрия и производителите на стоки, устойчивият хранителен избор и по-малкото количество депонирани отпадъци са огромен потенциал за общините. Крайните продукти от анаеробното разграждане са изключително ценни – електроенергия и топлина, висококачествен органичен тор. Печалбата не идва само от преференциалните цени, а от въглеродните спестявания и бъдещето на околната среда.

Работи ли BDI с университети и изследователски институции, за да създаде иновации? С кои постижения се гордеете най-много?

Изследването и разработването са основополагащи за BDI, за да може да поддържа вискои стандарти в устойчивото производство на енергия чрез собствени технологии. Всяка година BDI инвестира значителен процент от оборота си в ориентирани към бъдещето изследователски и развойни дейности, най-вече за използване на нови суровини от битови и индустриални отпадъци за производство на енергия и други крайни продукти.

BDI работи в общ изследователски център от 2003 г. насам. Партнираме си с редица университети – Техническият университет и Университет „Карл Франценс“ в Грац (Австрия), и организации – Европейската асоциация по алги и биомаса, Европейската асоциация за биогаз и работната група на австрийските оператори на инсталации за компост и биогаз (ARGE Kompost&Biogas) и др. Дългото ни сътрудничество с тези институции ни дава техническа експертиза за широк набор от услуги.

Работим и с представители на университети в Гърция и Турция, за да можем да намерим най-добрите решения за нашите клиенти.За сп. Ютилитис
То е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка.
www.utilities.bg

 
сп. Фасилитис

Списание Фасилитис е единственото българско списание, което предоставя специализирана информация относно секторите, свързани с управлението и поддръжката на офисни, жилищни, индустриални сгради и съоръжения.
http://facilities.bg/

 

 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo