Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • ЕЕ и ВЕИ новини > Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива

Покажи Страниците

Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива


До момента в страната има вече над 3 700 мегавата инсталирана мощност от възобновяеми източници

Строителството на сгради с нулево потребление, което трябва да стане факт от 2021 г. според европейската директива за енергийна ефективност, ще бъде първият тест за това доколко успешно могат да се съчетаят мерките за енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

Това коментира за БТА Красимир Найденов, директор в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Директивата на ЕК предвижда от 2021 г. всички нови сгради да са с почти нулево енергийно потребление, което означава жилищата и офисите да са високо енергийно ефективни, а енергията, която им е необходима да бъде доставяна от възобновяеми източници.
До 2013 г. всяка държава - членка трябва да предостави в ЕК своя дефиниция за такива сгради и пътна карта за преминаване към енергоефективно и въглероднонеутрално строителство. Според анализ на Европейския институт за характеристики на сградите с близо 5 тона ще намалеят емисиите въглероден двуокис, а спестената енергия ще е близо 2 000 мегавата, след като България започне да строи такива сгради.

Комбинирането на политиката по възобновяеми източници и на тази по енергийна ефективност не е толкова лесна работа, защото трябва да се намери най-рентабилния начин за съчетаването им, коментира за БТА Найденов. Политиката по устойчиво енергийно развитие се отразява върху конкурентоспособността, върху качеството на околната среда, върху създаването на работни места, върху енергийната независимост на страната, но когато говорим за устойчиво развитие на първо място трябва да се постави социалния елемент, подчерта Найденов.

Политиката в тази сфера не може да обхване само две или три министерства, защото не можем да говорим за енергийна ефективност, без да включим транспорта, след като над 40 процента от енергийното потребление са течни горива; не можем да говорим за ВЕИ, без това да се съобрази и с Министерството на земеделието и храните, добави Найденов.

Той отбеляза, че до момента в страната има вече над 3 700 мегавата инсталирана мощност от възобновяеми източници, а до края на годината се очаква тези мощности да достигнат 4 000 мегавата.
Досега най-много инсталирана мощност се пада на водноелектрическите централи (2 303,9 мегавата инсталирана мощност), но най-бързо нарастват фотоволтаичните мощности - към момента те са вече 794, 7 мегавата в 1 400 обекта, посочи експертът.

Според Найденов бурното развитие на този вид енергоизточници води след себе си разходи за балансиране на енергийната система. Налага се и инвестиране в така наречените умни мрежи, за да може да се управлява децентрализираното производство на електроенергия от този вид източници.

Експертът на АУЕР посочи данни, според които по първично потребление на енергия спрямо БВП България е над 65% от средното ниво за Европа, но при изглаждане на данните чрез паричния покупателен паритет на населението енергийният интензитет на страната ни намалява до 35% над средния за ЕС.

Безвъзмездно финансиране за постигане на енергийна ефективност се предоставя на микро, малки и средни предприятия под формата на грантове по ОП "Конкурентоспособност". Заделените за целта средства са на стойност 150 млн. евро и ще бъдат разходвани за индивидуални грантове, които ще финансират изпълнението на големи и малки инвестционни проекти като допустимите инвестиции включват оборудване, технологии и други. В момента на територията на цялата страна се провеждат информационни събития с разяснителна цел.

Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност в селското стопанство се предоставя чрез грантове по различни мерки на Програмата за развитие на селските райони. Приходите, реализирани от излишъка на България от Предписани емисионни единици (ПЕЕ), пък се администрират от Националния доверителен екофонд с цел предоставяне на подкрепа на предприятия, неправителствени организации, асоциации на собствениците на жилища в многофамилни сгради и органи на централната и местната власт за изпълнението на проекти за енергийна ефективност по Схемата за зелени инвестиции.  

Заеми за енергийна ефективност се предоставят по линия на няколко инструмента - Българска кредитна линия за енергийна ефективност и възстановяеми източници на енергия, Български инструмент за енергийно-ефективна конкурентоспособна индустрия (и двата инструмента са кредитирани от ЕБВР), заеми по линия на Българския фонд за енергийна ефективност и други.

Според изследване на Европейския институт за характеристики на сградите обаче, въпреки че наглед в България съществуват редица механизми, към момента броят на възползвалите се от тях лица и компании остава нисък. Най-сериозните пречки за преобръщането на тази тенденция са ниската информираност и широко разпространеното мнение за изключително високи първоначални разходи.
http://dom.dir.bg/news.php?id=12415920

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo