Ралф Гамбета

Начало > Ралф Гамбета

Ралф Гамбета, главен секретар, Calypso Networks Association, Белгия


Ралф Гамбетa, управител на Temco GmbH, има управленско и политическо минало, носител на докторска степен, активен участник в транспортния сектор. Преди присъединяването му към Temco GmbH през 1997г. Той е участвал в различни транспортни компании, като например немската железница, Международния железопътен съюз (UIC) и RATP (фирма за подземен и автобусен транспорт в Париж).


Проектите, по които е работил, включват успешния проект за змарт карти CALYPSO (Контактна и безконтактна телематична платформа, която издава граждански пропуски интегрирайки градски услуги и финансови операции) и проекта SINCE (Сигурна и оперативно съвместима мрежа за безконтактни карти в Европа). От 2005г.

Той отговаря за промотирането на Мрежова асоциация Calypso Networks Association (CNA) и за внедряването на схеми за умно издаване на билети. Наскоро неговата позиция в CNA беше разширена до Главен секретар. Освен това, той е член на Германския комитет по стандартизация на информационните технологии и смарткартите и заместник председател на Алианса за интелигентно издаване на билети.
 

 


 

Интелигентно пътуване - създаване на интелигентни транспортни системи

През последните повече от две десетилетия технологията Calypso заема челна позиция в областта на интелигентното издаване на билет и е главен негов инициатор. Като първите, които промотират транзакции с висока степен на сигурност, днес ние виждаме, че повечето технологии на пазара са възприели нашия подход или дори прилагат концепцията. С над 130 опериращи схеми Calypso е една от умните технологии, които променят настоящето по целия свят. С появата на нови играчи и технологични иновации през последните години животът на обикновения гражданин се променя коренно. Свързаните потребители очакват да могат да получават достъп до усуги (покупка, информация в реално време и др.) по всяко време и навсякъде.

Тази технологична промяна провокирана от откъсването от традиционните транспортни апликации и преминаването към персонализирани услуги по заявка разширява традиционните роли и ги отваря към нови услуги, нови работни задачи и безброй бизнес възможности. Като една от първите по рода си, технологията Calypso навлиза в тази нова технологична вълна като разработва програмно приложение, което може да бъде свалено на съвместима с Global Platform медия като Java карти и мобилни медии (NFC телефони, USB устройства). Това позволява на едно независимо транспортно приложение да бъде качено на платформи с множество приложения и по този начин защитава интересите на транспортните фирми. Въпреки това, транспортните приложения трябва да бъдат персонализирани, в бъдеще те ще осигуряват на своите потребители едно по-лесно гладко и безпроблемно пътуване благодарение на използването на оперативно съвместими медии. Осигуряването на достъп за всички гарантирайки социално включване е допълнителен бонус, който превръща тези интелигентни мобилни услуги в ключов елемент от една успешна политика насочена към потребителите на обществения транспорт. Интелигентните медии позволяват бързо да се разгръщат нови услуги и да се оптимизират инфраструктурните разходи.

В основата на съвременното развитие е залегнал фактът, че градският транспорт е в сърцето на бъдещите модели на мобилност. Това означава, че един успешен и модерен градски транспорт трябва да вземе под внимание очакванията на гражданите и да предлага услугите, които те искат. Използването на градския транспорт вече не е еднократно действие с една-единствена цел, а е интегрирано в цялостната верига на мобилността. Сега повече от всякога фирмите трябва постоянно да предлагат възможността да продават своите услуги, за да привличат потенциални клиенти.

Предвид тези развития, CNA стартира серия от нови инициативи, които да отговарят по-добре на бъдещите очаквания. Постигнат е значителен успех що се отнася до нашето оперативно съвместимо приложение Triangle 2 в района на Лил/Нор-па дьо Кале и Белгия. Ежедневните кратки пътувания стават по-интелигентни като трансграничните транспортни договори се регистрират с помощта на приложението Triangle, независимо дали с белгийската MOBIB карта или с PassPass картата на Нор-па дьо Кале. По този начин клиентът използва само една карта, с която да пътува от своята страна до другата без излишни затруднения.

На институционално ниво през май 2015г. ние успешно изградихме с помощта на нашите партньори от Германия (VDV-ETS), Великобритания (ITSO), Франция (AFIMB) и UITP Алианс за интелигентно издаване на билети. Основната цел на алианса е да федерира всички засегнати страни имащи отношение към оперативната съвместимост в една европейска рамка с цел тяхната по-добра координация. В тази връзка CNA стартира съвместно с Paycert услугата по сертифициране на обществени транспортни медии с цел тяхното развитие.

 
 
 
 

 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo