Reegle

Начало > Reegle

За нас

Достъпът до най-новите високо качествена информация за възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и изменението на климата е от основно значение за ускоряване на чистия енергиен пазар, улесняване на инвестициите, за насърчаване на новото законодателство и нормативна уредба и разширяване на интерес и познания в сектора.

reegle действа като уникален портал за чиста енергия информация, насочени към конкретни заинтересовани страни, включително правителства, разработчици на проекти, бизнес, финансисти, неправителствени организации, академичните среди, международни организации и гражданското общество. Наред с изчерпателни профили на страните енергия, енергийната статистика, както и указател на съответните заинтересовани страни също предлага търсене на чиста енергия и богат речник. Налице е също така мъдро чиста енергия блог с интересни и за датата на обща информация.

за контакт

REEEP Международния секретариат
Виена Международен център Стая D2169
wagramerstrasse 5
1400 Виена
Австрия

Телефон: +43 1 26026-3714
Факс: +43 1 21346-3714
електронен адрес: office@reegle.info

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo