Робърт Гаврилиуч

Начало > Робърт Гаврилиуч

Робърт Гаврилюк, президент на Румънското общество за геотермална енергия и Европейски съвет за геотермална енергия, Белгия


Робърт Гаврилюк е пълноправен професор към Отдела за термодинамика и топлинни инсталации (Технически университет по строителство в Букурещ / Факултет по инженерство на строителните услуги). Има докторска степен по Машинно инженерство (експерт по Охладителни системи и топлинни помпи) и магистърска степен по строително инженерство. Той е научен ръководител, сертифициран експерт по топлинно инженерство и също така сертифициран енергиен одитор на сгради и инсталации и оборудване.

Той е член на няколко национални и международни научни и технически асоциации като например румънското общество Geoexchange, Румънската асоциация на строителните инженери, Румънската обща асоциация за охладителни технологии, EGEC, ASHRAE, REHVA. Той е също така член на Техническия комитет по енергийната ефективност на сградите и на Комисията за сертифициране на технически експерти към румънското Министерство на регионалното развитие и публична администрация. Той е също така съредактор на журнала на издателство Елзевир "Energy and Buildings" („Енергия и сгради“).

Проф. Робърт Гаврилюк работи като експертен оценител към Европейската комисия, Генерална дирекция за научни изследвания и иновации и Изпълнителната дирекция за научни изследвания по време на седмата рамкова програма FP7 и програма Хоризонт 2020.
Неговите интереси в областта на научните изследвания са: геотермични термопомпени системи, абсорбционни системи, енергийна ефективност, регионално отопление и охлаждане.
 


 

Развитието на сектора геотермална енергия и топлинни помпи

Геотермичните термопомпи предоставят огромни възможности за спестяване на енергия и енергийната сигурност, но се използват твърде рядко. Това се дължи отчасти на бавните темпове на саниране, отчасти на различни комплексни регулаторни системи и отчасти на липсата на информираност.

Ситуацията се променя, обаче, и е различна в различните части на континента.
Тази презентация разглежда променящите се пазарни модели в Европа, по-специално в Югоизточна Европа, и ще обърне внимание на това как и общините, и производството могат да извлекат полза от този ценен и конкурентен ресурс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo