Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

Начало > Новини > • Пресинформация > Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

 

Информация за медиите
12-ти март, СофияНуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

Градове с по-чист въздух, с трафик без задръствания, със сгради, които спестяват и произвеждат енергия, депа без отпадъци. Кои са съвременните решения, които ни карат да бъдем по-отговорни към природата и себе си? Променящият се климат и изчерпването на ресурсите са ясно послание към гражданите, бизнеса и институциите за необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие във всички области.

На 11-ти март стартираха тридневните ежегодни изложения и конференции за Югоизточна Европа със следните тематични акценти: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата е едно много навременно събитие в контекста на новия програмен период и необходимостта от достъп до знания и напреднали технологии, споделят организаторите от Виа Експо. „Впечатляващ е интересът към нашия пазар – 46 % от изложителите са чуждестранни компании от 18 държави, знак за  реализиране на нови зелени проекти“, допълва изпълнителният директор Майя Кръстева.
Тази година се отличават Австрийският павилион, Италианското и Норвежко участие.

На официалната церемония по откриването Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, подчерта значението на ресурсната ефективност в производството за постигане на  кръгова икономика. Посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер направи кратък преглед на австрийските постижeния и изтъкна, че австрийският опит би помогнал на страната ни  по пътя й към устойчивото развитие. Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, напомни, че съществува и друг аспект на устойчивостта – доколко подготвена е дадена страна да посрещне неочаквани и катастрофални събития – и сподели, че мисията на Институцията е да работи за защита на най-уязвимите групи. На пресконференцията Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, и арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България, поставиха фокус върху ролята на информационните и комуникационни технологии, екологичния дизайн и синьо-зелената инфраструктура за превръщането на градовете в интелигентни системи.


ИЗЛОЖЕНИЯТА

Иновациите навлизат все по-осезаемо в градовете и сградите. В рамките на „Smart Cities“ се показват професионални и интериорни осветителни тела, енергоспестяващо осветление, уреди за отопление, вентилация и климатизация, интелигентни електромери, устройства за вграждане в LED осветители и различни видове разходомери, комуникационно оборудване. За първи път се демонстрира лесен и забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.  
Renault Twizy е изключително популярен мини електроавтомобил в Европа с две места – опростен, без прозорци, евтин вариант за придвижване в тесните градски пространства. Вече е наличен и в България от 2014 г.  Зарежда се от обикновен битов контакт.

Голямата бизнес група ETRA разполага с широка гама от решения в следните сфери: улично движение, транспорт, паркиране, контрол на достъпа, осветление, енергийна ефективност и телекомуникации.

Акцент е участието на израелската фирма Alvarion. Тя разработва end-to-end безжични решения, Wi-Fi решения, безжични Point-to-Point и Point-to-Multipoint технологии. Alvarion обслужва интелигентни градове, събития с висока плътност, клетъчни оператори, доставчици на интернет услуги, както и правителствени агенции и предприятия.
Дванайсет демо обекта и седемнайсет следващи града, между тях R2CITIES, DIRECTION, CITyFiED и REMOURBAN, осигуряващи партньорства и постижения в мащабни обновления и инициативи за интелигентни градове, се популяризират от CARTIF (Испания).
EverGlow  е един от световните лидери, специализирани в производството на системи и продукти с фотолуминисцентна насоченост.

Посетителите на “Save the Planet” имат възможност да видят оборудване за рециклиране  на електронна и електрическа скрап, пластмаса, изхабени гуми и др., за третиране на различни видове отпадъци. Контейнери за разделно събиране на смет, хидравлични преси за балиране, съдове за компостиране са разположени на територията на изложението. В рамките на Австрийския павилион се представят 11 компании.
Фирма Helector от Гърция предоставя вертикални решения в областта на управлението на отпадъците. Чрез модерни технологии като Herhof GmbH и Loock Biogas, тя произвежда SRF, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Патентованите технологии на Atzwanger (Италия) включват сортиране и преработка на отпадъчно гориво и компютъризирани съоръжения за компостиране на биотунели,  снабдени с биофилтри за ефективен контрол на миризмите.

Слънце, вятър, вода, топлината от земните недра – това са ключовите думи във възобновяемата енергия. Нараства популярността на биоенергията у нас. Изложението „ЕЕ и ВЕ“ показва утвърдени технологии за когенерации на биомаса, утилизация на отпадна топлина и производство на електроенергия от индустриални процеси. Фирми от България популяризират насаждението пауловния – отлична алтернатива за добив на дървесина и биомаса.

Сред продуктовите експонати има биогаз инсталации, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована инвестиция за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии, животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост. Molinari е производител на дробилки за алтернативни горива, пластмаси, каучук, мед, отпадъци и дървесина.

Българска компания показва турбина с уникално висока ефективност и работа в широк спектър на вятъра. Този дизайн е защитен от Българското и Европейско патентно право. Хермес Солар е производител на висококачествени фотоволтаични модули. Към портфолиото спадат стандартни поли- и монокристални фотоволтаични модули за соларни електроцентрали и сградна интеграция, както и нестандартни поръчкови модули. Друг продукт с иновативен отпечатък е слънчево-топлинна система с патентован опростен самонасочващ се механизъм за следене на слънцето и  доставки на топлинна енергия в интелигентни мрежи, представен от Солери.


КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Първият конферентен ден е посветен на темата за управлението на отпадъците и енергийната ефективност. В сътрудничество с две авторитетни структури – Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството и Европейската мрежа на специалистите по опазване на околната среда – се разискват въпроси, касаещи рециклиране на строителни отпадъци и основни предизвикателства пред участниците в строително-инвестиционните процеси. Хосе Бланко презентира белгийския опит в тази област – иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровините. Природата е идеален пример как би могла да функционира кръговата икономика. Сметищният газ – устойчиво депониране, концепции за надеждни електроцентрали за производство на енергия от отпадъци, анализ на цикъла на суровините, рециклиране на пластмасови отпадъци  – това са част от застъпените теми.
Десислава Йорданова от Министерство на регионалното развитие и благоустройството очерта стъпките на България за подобряване на жилищните сгради. Друг акцент е сесията „Строителни изолации“ – лекторите разгледаха ролята на избора на изолационни материали за фасади и покриви за реализиране на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия.

На 12-ти март ще се проведат конференциите „Smart Cities” и „Save the Life“. Гост-лектор е Лучано Лазари, Архитектурен съвет на Европа, Белгия, който ще говори за ролята на архитектурата за постигане на екологично и отговорно проектиране. Интерес ще предизвика презентацията на Даниела Барич от Calypso Networks Association, Хърватска за новите начини на таксуване в градския транспорт. Отново решения от България ще предложи Станимир Механджийски от Телелинк – електронни билетни системи, адаптивно управление на трафика и единна градска карта (city card) платформа. В рамките на конференцията “Save the Life” участват лектори от Япония, България, Великобритания, Швейцария и Италия, които ще представят добрите примери за подобряване на превенцията чрез подготовка на гражданите и използването на системи за ранно предупреждение, за повишаване на безопасността на градовете и др.


За повече информация:
www.viaexpo.com
 


 
 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Асансьори и ескалатори

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел:

ViaExpo