Щефен Шолц

Начало > Щефен Шолц

Щефен Шолц, Старши ръководител продажби, Martin GmbH, Германия


Квалификация: Дипл. инж.по Машиностроене
Старши ръководител продажби за пазарите на Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия, Словакия и Турция – от Септември 1998
Проектен мениджър, Martin GmbH, 1992 – 1997
Проектен инженер Технологии и подготовка на работния процес по отдели, Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma, 1983 – 1992


 

 

 


 

Съвременно термично третиране на отпадъците - WtE технологията на фирма Martin

Съоръженията за използване на битовите отпадъци за енергийни цели (Waste-to-Energy WtE) могат да допринесат значително за постигането на едно устойчиво и ефективно депониране на отпадъци в ЕС. В наши дни те са една доказана, безопасна и надеждна технология за обработката на общински твърди отпадъци (MSW). В ЕС изгарянето на битовите отпадъци играе важна роля за цялостната система за устойчиво управление на отпадъците.

MARTIN участва в планирането и изграждането на WtE съоръжения през последните повече от 60 години и оборудва със своите системи над 400 съоръжения по света.Технологията по изгарянето е развита и значително подобрена. Съоръженията работят при изключително висока енергийна ефективност и достигат количества на обработваните отпадъци за линия от 4 до 50 т/ч.

Значителното количество енергия, което се съдържа в остатъчните отпадъци (MSW или RDF), се използва за доставката на енергия за регионални отоплителни системи, охладителни системи, пара за производствени цели и за преобразуването на енергията в електричество.
Съоръженията за обработка на димни газове (FGT) трябва да отговарят на строги ограничения на количеството емисии съгласно Директивата на ЕС 2010/75. Поради тази причина WtE съоръженията в наши дни не допринасят в съществена степен за увеличаването на количествата вредни емисии в сравнение с други индустрии и източници.

Замърсителите, които се съдържат в отпадъците като Cl, F, S, тежки метали и др., се отделят с помощта на доказала се FGT система използваща последните технологии на рзлични етапи и в различни комбинации (електростатични или платнени филтри, мокър скрубер или сухи/полу-сухи абсорбционни системи и каталитична или некаталитична редукция).

Основната част от остатъчните отпадъци след изгарянето, дънната пепел, е минерализирана и трябва да бъде депонирана или може да се използва за целите на строителството, основно в пътното строителство, след отделяне и състаряване.
WtE съоръженията играят важна роля в изграждането на интегрирана система за управление на общинските твърди отпадъци. Макар и да не са директно решение на проблема с редуцирането и рециклирането на отпадъците, те подпомагат тези процеси като успешно се избягва депонирането, което носи риск от замърсяване на почвите и подземните води.

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo