Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа

Начало > Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа

Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум  за Югоизточна Европа

Европейският съюз скоро определи нови амбициозни цели  - намаляване на CO2 с 40 % спрямо нивата от 1990 г. и 27% дял на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Значителните енергийни спестявания са задължително условие за тяхната реализация. По отношение на отпадъците се въвеждат стриктни изисквания, като превенцията и рециклирането се налагат като водещи практики, елиминирайки нуждата от депа. Все повече се увеличава демографският натиск върху градовете – те консумират значителни количества ресурси, като тези процеси диктуват необходимостта от инвестиции в градската инфраструктура.

Югоизточна Европа все още прави плахи стъпки в посока устойчиво развитие. Кои са новите технологии, които щадят околната среда, повишават ефективността в производството и потреблението, създават нови материални потоци в икономиката?

В контекста на днешната реалност от 5-ти до 7-ми март в София Виа Експо ще организира изложението и форума за Югоизточна Европа. Във формата на изявата са включени няколко паралелни инициативи: „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", „Smart Cities“ (интелигентни градове), „LiftBalkans" (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране). Тя ще  популяризира европейските политики, работещите практики и ползите от прилагането на иновации в съответните сектори.

ФОРУМЪТ

Във форума ще участват лектори от  ЕК - ГД „Енергия“, отдел „Интелигентни градове”, EК - ГД „Предприятия и промишленост”, Euroheat & Power, Европейски институт за изследване на сградите (BPIE), Австрийска енергийна агенция, ПВБ Пауър България, Университети в Аaлборг и Халмщад, Симачек Фасилити Сървисиз БГ, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT), Българска стопанска камара, Български съвет за устойчиво развитие и др.

Няколко са акцентите в програмата:

Интелигентни градове: Европа и развитието на иновациите в областта на интелигентните градове и общности; Стратегии за сгради с почти нулева консумация на енергия (nZEB); Смарт сити мениджмънт - теория и практика на сектора; Система за енергиен мениджмънт (ISO 50001- за топлина, газ и електричество) и система за мениджмънт на околната среда (ISO 14001- за вода, канализация и въглеродни емисии), приложими в общините; Зелени покривни градини и ролята им за устойчивото развитие на околната среда.

Интелигентна мобилност. Спонсор на сесията е Сварко България. “Умни градове в движение; Най-добри европейски практики” е темата на презентацията на г-н Василис Мизарас. Той ще постави фокуса върху примери за приложения на интелигентни транспортни системи, тяхното използване в рамките на един интелигентен град и резултатите реализирането им. Фирмата е част от международната група Swarco.

Централизирано отопление и охлаждане в Европа. Лекторите ще представят „Европейска пътна карта на топлината”, как се използват отпадъци за комбинирано производство на енергия и топлина, възобновяеми енергийни източници в топлофикациите, предимствата на технологията за EQTEC газификация и др.

Европейски ден за управление на отпадъците. Делегатите ще се информират за най-новите политики на ЕС в тази област, за тяхното изпълнение чрез най-добрите практики и за перспективите за развитие на публично-частни партньорства между бизнеса и общините, насърчавани от  Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. Ще се презентират ключови проекти на ЕС, които разглеждат различни аспекти по отношение йерархията на отпадъците, успешни стратегии от държави-членки на ЕС, както и възможности да се почерпи от опита на други страни.

Енергия от отпадъци. Перспективите за развитие и реализация на проекти за производство на енергия от отпадъци в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.

Асансьори: Приложение на новата Европейска Директива за асансьори; Потреблението на електроенергия от асансьорите; Подемни съоръжения и Правна рамка съгласно Европейска Директива относно машините - 2006/42/ЕО.  

ИЗЛОЖЕНИЕТО

Над 59 % от участниците са чуждестранни компании. Директни изложители от 17 държави: Австрия, Беларус, България, Германия, Гърция, Дания, Китай, Италия, Полша, Румъния, Русия, Словения, Холандия, Украйна, Чехия, Швеция и Швейцария ще демонстрират нови продукти и услуги.

У нас се наблюдава тенденция към увеличаване на търсенето на оборудване за  третиране, сепариране, балиране, рециклиране и компостиране на отпадъци. На изложбената експозиция ще видим разнообразие от системи за производство на био-, геотермална, слънчева и хидроенергия.

Информационните и комуникационни технологии имат голям потенциал за превръщането на градовете в интелигентни системи. Интерес ще предизвикат решенията за съхранение на енергия, сградна автоматизация, мобилност, телеметрия и телематика.

Австрия е отново страна-партньор на „Save the Planet“ и за пета поредна година нейните постижения в областта на екологията ще бъдат показани на Австрийския павилион, разположен на по-голяма изложбена площ. EREMA, IFE Aufbereitungstechnik, UNTHA Shredding Technology, Vecoplan, HTW Formen und Fertigungstechnik, Krickl Waagen Systeme (KWS), Lindner-Recyclingtech и др. се присъединиха към него.
 
Hitachi Zosen Inova, Ebios Energy и Weiss са разработили собствено ноу-хау за производство на енергия от отпадъци.

Организаторите от Виа Експо анонсират силно присъствие на компании, работещи в сектора на биоенергията - CPM Europe, Costruzioni Nazzareno, Ирес България и др. ще покажат индустриални и битови инсталации.
В областта на интелигентната мобилност Регионалният Е–Клъстер ще промотира своята дейност за намаляване на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили и изграждане на зарядна инфраструктура за тях. SWARCO България предоставя пълната гама от интелигентни и екологични решения за транспортен мениджмънт: светлоотразителни стъклени перли и материали за улична маркировка, светодиодни светофари,  контролери, комплектни централи за управление на движението.

RPC Radiy проектира LED енергийноефективно осветление, подходящо за пътища, площади, паркове и други обществени пространства. Продуктите реализират повече от 7 пъти икономия на енергия.

За първи път дебют в изявата ще направи германската фирма Solar Systems Data, която е специализирана в производството на технологии за мониторинг на фотоволтаични паркове.

Друг изложител е Филкаб, доставчик на фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, че по време на изложението ще акцентират върху изграждането на малки жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Елпром Трафо ще представи многообразие от маслени трансформатори, с което се надява да  разшири позициите си българския и международния пазар.  

Конструкции за фотоволтаични системи, изработени от Юпитер Метал, са от горещо поцинковани стоманени профили. Те са значително по-изгодни от алуминиевите и притежават предимства по отношение на цена и пригодност за всякакъв вид терени.

Асансьорни уредби, ескалатори, подвижни пътеки, платформи за автомобили, компоненти, съоръжения за хора в неравностойно положение и комуникационни системи ще бъдат представени от ILC, Kleemann, Трез, Технос и др.

За повече информация: Виа Експо  - www.viaexpo.com

 

 
 
Новини


Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Великобритания няма да покрие целите си за ВЕИ до 2020 г.

Великобритания е на път да пропусне целите си за възобновяема енергия до 2020 г., сочи доклад на парламентарна комисия, като така става лош пример за по-бедните страни, които са се включили в борбата с климатичните промени, пише „Ройстерс“...
09/09/16|12:14 -- publics.bg

Наследството на Обама: Тихи, но големи промени в енергетиката

При управлението на президента Барак Обама САЩ преживяха една тиха трансформация в набавянето на нужната енергия, но това до голяма степен остана незабелязано на фона на политическите спорове по климатичните промени...
07/09/16|06:22 -- mediapool.bg

БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП: Малките ВЕИ са получили прекомерна държавна помощ

БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП настояват за обявяване на параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката (обн...
26/08/16|03:20 -- publics.bg

Първата околосветска обиколка с електрически мотоциклет стартира на 14 август и ще премине през София и Стара Загора

Уникален електрически мотоциклет, върхово техническо постижение, ще демонстрират в Стара Загора. Проявата е част от Първата околосветска обиколка с такъв мотоциклет, която стартира на 14 август и ще премине през София и Стара Загора...
15/08/16|02:32 -- chambersz.com

Близо 200 индустриални фирми ще получат остъпка в цената на тока

Около 200 индустриални фирми ще получат отстъпка в цената на тока, която ще им спести по около 94 млн. лв. всяка година (по изчисления на БАН). Това става възможно след като Европейската комисия одобри наредбата на енергийното министерство, която дава възможност за тази отстъпка...
11/08/16|12:07 -- dnevnik.bg

Облекчения при ползване на ВЕИ енергия

Окончателното публично публикуване на Наредбата за намаляване тежестта върху българския бизнес, свързана с разходите за възобновяема енергия, предстои след отпечатването ѝ във вестника на Еврокомисията.
11/08/16|09:35 -- economynews.bg
ViaExpo