Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015

Покажи Страниците

Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 
Интервю с Михаел Кюнеке от Hitachi Zosen Inova AG – лектор и изложител на Save the Planet 2015, организатор: Виа Експо
 

Имате две възможности: или да оставите отпадъкът да се трупа на сметищата и да ви затрупа, или да се възползвате от него. Думите са на Михаел Кюнеке, представител на швейцарска компания за получаване на енергия от отпадъци. Откритото горене на боклука прилича по-скоро на престъпление, отколкото на решение. Закритото също трябва да отговаря на определени норми. Когато те са съчетани с подходящите технологии, отпадъкът може да се превърне в ресурс, включително и енергиен.

В навечерието на международната конференция и изложба за третиране на отпадъците, която стартира в София, екипът на “Зелена светлина – на фокус” се поинтересува от швейцарския опит. Ненапразно – в Швейцария отдавна знаят как да извличат полза от парите. Но Михаел Кюнеке описа много по-интересен и полезен модел за извличане на енергия от отпадъка.

Михаел Кюнеке, представител на компания за производство на енергия от отпадъци: Знам, че в България вече са стартирали процеси на разделно събиране на отпадъка и в посока към следване на нормите за отделяне на органичните отпадъци. Впрочем те представляват около 40 процента от общия отпадък в населените места. Намирам, че това е много добра идея. Много добре е, че вече се рециклират стъкло, пластмаса и метали. Целта е да има три основни потока от общинските сметища. Първият е във вид на отделен органичен отпадък, само че чист, забележете. Вторият е всякакви материали, годни за рециклиране, като хартия, стъкло, пластмаса и метали. Третата фракция е във вид на негодни за рециклиране материали.

Тя представлява около 30 процента от общия отпадък и има относително високо енергийно съдържание. Именно този материал, който не става за рециклиране, трябва да бъде насочен към предприятията за производство на енергия от оптадъци. След съответната обработка при извличането на енергия остават около три процента от отпадъка, който се насочва към сметищата, само че той вече е безвреден, стига сметищата да отговарят на съответните норми.

Що се отнася до органичния отпадък, стига да няма много примеси, той също може да се използва в предприятията за получаване на енергия. Тук се прилага друга технология, наречена анаеробна обработка. В резултат се получават енергия от биологичния отпадък и торове – в твърдо и в течно състояние. Ако отпадъкът предварително е събран разделно и правилно, то качествата на крайния продукт могат да са доста добри.

Имам предвид, че получените органични торове от отпадъци могат да се използват като качествен заместител на изкуствените торове, а както знаете последните не са много предпочитани. В Швейцария, например, този вид торове се сертифицират като биологичен продукт, тъй като качеството им отговаря на стандартите.

Михаел Кюнеке, представител на компания за производство на енергия от отпадъци: Съоръженията отговарят на специални ограничения за вредни емисии, определени от европейските стандарти. Тези ограничения са много по-стриктни и позволяват изпускането на много по-малко вредни емисии в сравнение с изгарянето на отпадъци в циментови заводи или производство на енергия от топлоцентрали на базата на въглища или дори на природен газ.

Ако разгледате едно такова предприятие за производство на енергия от отпадъци, ще забележите, че 50 процента от дейността му е свързана с изгарянето на отпадъци и производството на енергия. Останалите 50 процента са свързани с третирането на отделените газове. Въпросните процеси са насочени към улавяне на серен двуокис, хлорни съединения, а така също и на живак, метали, прах и така нататък.

При следващата обработка се получават калциев карбонат, калциев сулфат или калциев хлорид, смесени с прах. Тези остатъчни продукти, обаче, са в много малко количество. В зависимост от съдържанието на тежки метали тези материали могат да се използват в строителството. Ако, обаче, са твърде замърсени и опасни, те могат да се складират в специални сметища, създадени за целта. В Германия, например, за целта се използват стари мини или подземни складове. Прави се всичко възможно тези субстанции да не замърсяват водата.

Когато стоварите отпадъците направо на сметището, тогава замърсяването със сигурност е най-голямо. Да не говорим, че така губите и енергията, която може да бъде произведена. Предимството при съоръженията за получаване на енергия от отпадъци е в електричеството като един краен продукт.

Имайте предвид, че рециклирането не винаги е възможно. Така е само, когато имате хартия, стъкло или метали, събрани разделно. Когато отпадъкът е смесен, често той става негоден за преработка. Говорим за класическите случаи, когато хартията или пластмасата са замърсени с биологичен отпадък или за биологичният отпадък, който съдържа примеси от пластмаса, камъчета и така нататък. Всичко това затруднява неимоверно много процесите на рециклиране.

Моето послание към хората в България? Ето го. Наистина има полза от разделното изхвърляне и събиране на отпадъците, стига да искате да сте част от едно полезно за околната среда и за вас решение. Другата възможност е просто грозна – да свършите, затрупани от собствения си отпадък. Ако трупате всичко само на сметищата, рано или късно замърсяването ще достигне до водата и въздуха. И така ще започнете да консумирате собствените си отпадъци. А ако се отнасяте правилно към отпадъка, това може да ви гарантира и допълнителна енергия, която иначе губите.
 
Източник: Зелена светлина

 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo