PU-Europe

Покажи Страниците
PU-Europe е eвропейска асоциация, представляваща компании от 12 страни, които работят в областта на полиуретановата изолация. Нейните членове имат общ оборот от 4 милиарда евро и осигуряват 18 000 работни места и ангажират косвено още 150 000 заети лица. Повече информация за дейността и резултатите от научните изследвания можете да получите на http://www.pu-europe.eu.

Полиуретановата изолация се изработва от група изолационни материали на базата на PUR (полиуретан) или PIR (полиизоцианит). Тяхната затворена клетъчна структура и висока плътност ги характеризират с отлични изолационни свойства, висока топлинна устойчивост и твърдост.

Полиуретановата изолация е с много ниска топлопроводимост (започва от 0.022 W/mK) и е една от най-ефективните изолационни материали. Полиуретанови сандвич панели, дъски и пяна намират широко приложение в сгради, промишлени обекти, в централизираното отопление, охлаждане и др.  За повече информация моля посетете http://www.excellence-в-insulation.eu.

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo