Navigant Research

Покажи Страниците

 

Navigant Research  има екип от висококвалифицирани експерти, които правят  научни изследвания и извършват консултации – те осигуряват задълбочен анализ на световните пазари на зелените технологии, разкриват възможностите за инвестиции и растеж. Методологията на работата съчетава проучване на съответния бранш и крайния потребител, оценка на търсене и технологичните тенденции с оглед получаване на изчерпателна и достоверна информация.

Развиващите се пазари на технологии по своята същност се характеризират с известен риск. Всяко проучване на Navigant Research съдържа:

● Оценка на пазара и прогнозиране
● Пазарна сегментация по географско разпределение, технологии, тип клиент, крайни потребители на пазара
● Анализ на ключовите играчи
● Анализ и оценка на пазарните и технологични тенденции
● Информация за конкурентите
● Оценка на пазарното търсене на нови продукти, както и оказване на съдействие за навлизане на пазара чрез различни стратегии
● Осигуряване на информация за бизнеса, свързана с планиране, бюджетиране и прогнозиране
● Бенчмаркинг

Уеб сайт:  http://www.navigantresearch.com/

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo