Томас Вониер

Начало > Томас Вониер

Томас Вониер - Президент, Американски институт на архитектите


Томас Вониер е лицензиран архитект и е активен в Съединените щати и Европа за организации с глобална индустриална насоченост. В началото той работи в научно-изследователски центрове за сигурността при строителство. Томас ще стане президент на 87 000-членния Американския институт на архитектите (AIA) през 2017 г. Той беше избран и за генерален секретар на Международния съюз на архитектите (UIA), със седалище в Париж и е пряко свързан със Съвета на архитектите в Европа.


 

 

 


 

Градове на бъдещето, както и градовете днес, са изправени пред сериозни предизвикателства за сигурността на своите жители. Има много обещаващи технологии за управление, както и много предстои да бъдат създадени в близко бъдеще. Със сигурност те ще ни помогнат да бъдем по-ефективни – а на общините и бизнеса да предоставят по-добри услуги.

Но "устойчивост" също означава издръжливост и способност за възстановяване след сериозни заплахи за сигурността , природни бедствия, промишлени аварии, тежки климатични условия, въоръжени конфликти, и др.

Само доброто архитектурно планиране и дизайн могат да гарантират, че нашите градове ще имат необходимата издръжливост. Чрез въвеждане на интелигентни технологии за наблюдение на условията и откриване на заплахи, ще се улесни бързото и ефективно реагиране при извънредни ситуации.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo