Тони Райън

Начало > Тони Райън

Тони Райън, мениджър технологии, Kingspan Insulated Panels, Великобритания


Тони Райън, Магистър бизнес администрация, Инженер бакалавър (Хонс), MIEI. Тони отговаря за връзките с обществеността на европейско ниво по отношение на енергийната ефективност за Kingspan. Той е част от борда на EuroACE (Европейски съюз на компаниите за енергийна ефективност на сградите) и е ръководен член на групата за обновление Renovate Europe.

Той често представлява изпълнителния директор на Kingspan на срещите на борда на EUASE (Европейски съюз за пестене на енергия) и участва в различни работни групи на съюза. Освен на връзките с обществеността, Тони е отдаден и на търговското развитие на компанията като поставя акцент върху нейната устойчивост и същевременно подкрепя търговското развитие и търговските екипи.

Професионален опит:
Дивизионен мениджър строителни технологии (септември 2013 - до сега)
Анализатор на енергийната ефективност на сградите (юли 2011 - август 2013)


 


 

Преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите като възможност за използване на потенциала на сградния фонд в Европа и целите на кампанията RenovateEurope

Ревизията на EPBD през 2016 трябва да отключи пазара за обновление, така че нашите сгради да достигнат близки до нула нива на енергийно потребление на до 2050г. Инструментите включват национални стратегии за обновление базирани на принципа на енергийната триада и сертификати за динамична висококачествена енергийна ефективност.  
Кампанията Renovate Europe е инициатива на EuroACE. Призивът е до 2020г. да се утрои степента на обновление от 1% на 3% и да се постигне 80% спад в енергийните нужди на сградите до 2050г.
Членовете на EuroACE вече са постигнали напредък в посока намаляване на енергийните нужди на сградите си. Kingspan е една от компаниите, които са направили заявка да сведат нивата на енергийно потребление до близки до нула във всички свои сгради на обща база до 2020г.

 

 

 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo