Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия

Покажи Страниците

Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия

Интервю с Оливър Льобел, изпълнителен директор, PU Europe, БелгияВие ще бъдете лектор в конференцията ЕЕ&ВЕ  за втори път. Какви са стъпките, които страните в Югоизточна Европа трябва да предприемат, за да  увеличат своята енергийна ефективност?

Аз лично вярвам, че ние всички трябва да се убедим, че енергийно ефективните сгради са доходоносна инвестиция в бъдещето, а не просто разход. В цяла Европа сградите потребяват 61% от целия внос на газ. Така при страни с висока степен на енергийна зависимост понижаването на това количество намалява риска от кризисни ситуации във връзка с доставките. Освен това, обновяването на сградния фонд създава работни места, намалява разходите за здравеопазване и генерира доходи за правителството.

Необходимо е страните да разработят дългосрочна стратегия относно сградите съгласно изискванията на член 4 от Директивата за енергийна ефективност. Освен ясна стратегия за постигането на стандарти за близко до нула енергийно потребление при новите сгради, ние се нуждаем от амбициозни политики и мерки за редуциране на нуждите от енергия на съществуващите сгради с 80% до 2050 г. Тези политики могат да се изградят на база цялостен подробен анализ на сградния фонд и неговия потенциал за спестяване на енергия и да гарантират, че ще се предприемат рентабилни мерки като част от дългосрочната визия за всяка сграда. Схемите за подкрепа (например нисколихвените заеми) трябва да избягват ефекта на резките промени. Необходимо е да се вземе предвид циклите на реновиране, като по този начин се намалява стойността на мерките за енергийна ефективност. Друга стъпка е повишаването на нивото на информираност на строители, собственици на сгради и наематели, както и обучение на архитекти и строители как да предоставят високо качество и решения, които ще устоят на бъдещето.

Какви ще бъдат основните акценти на презентацията Ви по време на сесията на PU Europe?

Моят колега Тони Райън ще говори за това как Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) трябва да бъде променена, за да се реализира пълният потенциал на съществуващите сгради за енергийно спестяване. Аз ще представя научноизследователски проект на тема новия пасивен дом. Сградата използва PUR/PIR изолация, тройно глазиране и системи за производство на енергия от възобновяеми източници. Искахме да определим как изборът на материали и проектът влияят върху енергийното потребление и вътрешния климат. Аз ще представя резултатите от измерванията след една година. Това, което вече мога да заявя е, че къщата изцяло отговаря на очакванията по отношение на потреблението на енергия и вътрешния комфорт. Допълнителните разходи по строежа на една къща с почти нулево енергийно потребление би трябвало да се възстановят в рамките на 5-10 години.

Моето послание към пазара е ясно. Технологиите и проектните решения, необходими за изграждането на сгради с близко до нулата енергийно потребление, са вече налични днес. Няма смисъл да се строи с по-ниски стандарти и тези сгради да се обновяват след десет години. От самото начало те трябва да могат да устоят на бъдещето.

Кои са най-новите тенденции в разработването на изолационни материали?

В началото тенденцията към по-добре изолирани сгради доведе до инвестиции в разработването на нови или подобрени материали. Основният двигател е стремежът да се поддържат стабилни теглото и дебелината на изолационния слой дори и когато топлинните изисквания са високи. Това означава използването на материали с висока производителност. При PUR/PIR вече виждаме първите изолационни продукти, които могат да се похвалят с топлопроводимост от под 0.020W/mK. Необходим е наполовина по-тънък слой в сравнение с традиционните продукти, за да се постигне същият изолационен ефект. Аерогелите на минерална или PU основа притежават също толкова ниски ламбда стойности.

Въвеждат се нови изолационни материали на минерална, растителна или животинска основа с различни форми, които тепърва ще намерят своите приложения.

Ние също така наблюдаваме тенденция към системни решения. Изолационните PUR/PIR плоскости все по-често се вграждат в спомагателни строителни продукти като например фолио за изграждане на покривни конструкции, покривни греди или мертеци. В няколко държави има успешни примери на цялостно изграждане на предварително изградени изолирани покриви или стенни елементи. Друг пример са сандвич панелите за приложение в покривни конструкции, които вече може да имат вградени соларни панели. Всички тези развития водят до редуциране на времето на строеж, намалява излагането на климатични рискове и вероятността за неуспех.

В заключение мога да кажа, че изолационните продукти не са самостоятелно решение, а се използват в една цялостна система. Затова прецизната и качествена работа в инсталационната фаза е от изключителна важност за постигането на по-добра изолация и избягване на термични мостове.

 

 

 

 

 

 


 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo