Управление на отпадъците в Дания

Покажи Страниците
Управление на отпадъците в Дания - Rene Moller Rosendal
  Rene Moller Rosendal RenoSam — Датска асоциация на компаниите за управление на общински отпадъци, Дания Г-н Rosendal е лектор на Конференцията за управление на отпадъци, 28-30 март 2012 г. - www.viaexpo.com

 


 

  • Какъв е начинът за определяне на таксите за отпадъци (общинските отпадъци) и начинът на плащане?  


В Дания общината определя стойността, но тя трябва да отразява реалните разходи. Общините нямат право да печелят пари и таксата обикновено се плаща/събира чрез данъка.
 

  • Как се управляват сметищата в Дания? 


След 1992 г. сметищата са собственост на общините. В Дания съществуват някои частни сметища, но те нямат право да приемат други отпадъци освен своите собствени производствени отпадъци.
 

  •  Как може да се стимулира рециклиращата промишленост в региона на Югоизточна Европа? 


За да стимулира тази промишленост Дания премахва някои ограничения върху отпадъците, които подлежат на рециклиране — преди те са се събирали и третирали от общините.
 

  •  Какъв е реалният процент на събраните отпадъци от опаковки от системите за събиране на отпадъци в общините?


Стъклени опаковки  

През 2009 г. са използвани 142 750 тона стъклени опаковки. Това означава, че потреблението е спаднало с почти 1,5 % по отношение на 2008 г. Рециклираните стъклени опаковки са били 125 690 тона, което съответства на степен на рециклиране от 88 %. Останалите 12 % основно са били отпадъци, подходящи за изгаряне.

През 2009 г. са рециклирани 91 милиона цели бутилки, което съответства на 43 192 тона (таблица 1). От тях 9 496 тона са били отново напълнени в Дания, а останалата част е експортирана. Относително високият дял на експортиране се дължи на факта, че количеството внесено вино в бъчви, което обикновено се бутилира в рециклирани бутилки в заводи за бутилиране в Дания, е относително малко и е с тенденция към намаляване. Останалата част от събраните стъклени опаковки през 2009 г., т.е. 82,5 милиона тона, се е състояла предимно от счупени стъкла за рециклиране. 47,7 милиона тона от това количество са били рециклирани в Дания, а останалата част е била експортирана. Това не включва счупените стъкла в пивоварните.

Метални опаковки

През 2009 г. общият потенциал е изчислен на 33 931 тона. През 2009 г. са събрани за рециклиране 26 202 тона метални опаковки, което представлява 76,9 % от общия потенциал. Отбелязан е спад по отношение на 2008 г., когато са събрани 28 119 тона. Този спад се прилага към общото количество събрани метални опаковки, докато събраното количество алуминиеви опаковки се покачва с почти 15 %. Количеството метални опаковки, което се подлага на обработка в нашите станции, представлява 50 % от общото събрано количество, като желязото, добито вследствие на тази обработка, представлява 35 %. Останалата част е събрана директно от фирмите.

Събиране на хартия

Потреблението на нова хартия спадна рязко с 20 % до общо 1 081 188 тона. Производството на нова хартия в Дания възлиза на 208 135 тона през 2009 г. В производството на хартия са използвани 211 775 тона рециклирана хартия. Събраното количество хартиени отпадъци за рециклиране възлиза на 851 350 тона. По отношение на потреблението, 78,6 % от хартията е била рециклирана. Потреблението за търговски и административни нужди, както и потреблението на домакинствата съставляват почти 75 % от цялото събрано количество. Вестниците и списанията и „хартията с по-добро качество“ представляват 22 и съответно 58 процента от общото потребление на рециклирана хартия в датските заводи, което отговаря на общо количество от 170 000 тона.

Пластмасови опаковки

Потреблението на пластмасови опаковки възлиза на 165 449 тона през 2009 г. Количеството пластмасови опаковки, събрани за рециклиране, възлиза на 43 681 тона през 2009 г., което съответства на 26,4 % от потреблението. По-голямата част (70 %) от потреблението на пластмасови опаковки са такива, произведени от полиетилен. Тези опаковки също съставляват най-голямата част от събраните пластмасови материали. Много голям процент от събраното количество идва от фирмите. Експортът на използвани пластмасови опаковки възлиза на 43 860 тона през 2009 г.

Дървени опаковки

Трудно е да се оформи ясна картина на цялото количество отпадъци от дървени опаковки, тъй като само малка част от тях преминава през традиционната система за преработка на отпадъци. Голяма част отива в пещите за изгаряне на отпадъци и на дърва. През 2009 г. потреблението на дървени опаковки възлиза на 36 116 тона. Приблизително 55 % от това количество се състои от дървени палети (таблица 5). В допълнение, има и такова, състоящо се от кутии, щайги и дървени бидони. Спецификацията на събраните и рециклирани количества се основава на изчисляване на броя европалети, изключени от системата за рециклиране за поправка. След поправката тези палети се връщат в системата за рециклиране. През 2009 г. 2,5 милиона палета са събрани за поправка, от които почти 25 % са изхвърлени. В зависимост от размера на палетите между два и четири килограма са заменени на европалет. Имайки предвид това, количеството, подлежащо на рециклиране, е изчислено на 31 087 тона. По отношение на общото потребление дървени опаковки, количеството, подлежащо на рециклиране, съставлява 86,1 % през 2009 г. Тази относително висока степен на рециклиране е постигната само защото потенциалът на дървените опаковки спадна с повече от 50 % по отношение на 2008 г., а събраното количество спадна само на по-малко от 5 000 тона.
 

  • Кои организации, които събират отпадъци от опаковки, имат най-добра ефективност на обработка?  


Основните организации са 3: http://dansk-retursystem.dk/; www.mariuspedersen.dk; http://www.danfiber.dk/1
 

  • Необходимо ли е да се повишат държавните такси за използване на природни ресурси, за да се насърчи оползотворяването и рециклирането на отпадъци?  


Не, тъй като в Дания процентът е много висок, но и държавната такса е сред най-високите в Европа за изгаряне и изхвърляне на отпадъци.

  •   Какъв напредък е отбелязан при оползотворяването на строителни отпадъци?  Дайте ни пример за такива преработвателни съоръжения. Можем ли да произвеждаме строителни материали, които да отговарят на стандартите за качество?  


В Дания строителните отпадъци се използват за различни цели, но в момента тече разискване относно критериите за рециклиране и съдържанието на опасни вредни примеси.
 

  • Кои са успешните начини за финансиране на управлението на отпадъци?  


В Дания успешният начин е да се носи обществена отговорност години наред. Както индустриите, така и гражданите плащат такса за правото да използват съоръженията за отпадъци.


 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo